Pågående & avslutade ärenden

Internkontrollen är SV:s samlingsnamn på förbundets årliga efterkontroll av verksamheten. Utöver det systematiska arbetet kan det komma anmälningar och visselblåsningar om misstänkt felaktig användning av statsbidraget. 

Här listar vi de pågående fall som vi är inblandade i: 

  • Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland – misstänkt jäv och bristande finansiella system. 
    Egen anmälan, utredning pågår. 
  • Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland - dubbelrapportering av musikverksamhet i ett annat studieförbund. 
    Rapport inlämnad till Folkbildningsrådet den 3 juni.

Avslutade ärenden 

  • Misstänkt fusk kring Järvafältet, tillsammans med flera andra studieförbund. 
    Ärendet "Vuxenskolan 20/00164" avslutat: "I detta ärende framkom ingen felaktig användning av statsbidrag."