Återkoppling från möten och konferenser

Förbundsstämman den 22 maj 2021

På förbundsstämman startade dialogfasen med breda och i det närmaste existentiella frågeställningar. Dessutom diskuterades hur den kommande dialogen på bästa sätt skulle kunna få bred spridning i organisationen.

Förbundsstyrelsemöte den 17 september 2021

På förbundsstyrelsens möte i september diskuterade styrelseledamöterna framtidens SV. Dialogen handlade om förbundets syfte, och målbild och vilka förflyttningar som krävs för att nå dit.

Möte med samarbetsorganisationer i SV region Västra Götaland den 21 oktober 2021

SV:s regionförbund i Västra Götaland bjöd in grund- medlems- och samverkande organisationer till ett dialogmöte om framtidens SV. Från förbundsstyrelsen deltog Jonas Naddebo och från förbundskansliet deltog Henrik Falk. Nedan finns den återkoppling som då samlades in.

Konferens med SV-avdelningarna Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna 15 november 2021

På en konferens mellan SV-avdelningarna ovan diskuterades bland annat strategiarbetet. Från förbundskansliet deltog Henrik Falk. I dokumentet nedan finns den återkoppling som då samlades in.

Förtroendevaldakonferensen den 2-3 december 2021

På förtroendevaldakonferensen fördes dialog inon ramen för strategiarbetet. Diskussionen fördes kring ett antal vägvalsfrågor som identifierats under dialogfasen. I dokumentet nedan finns den återkoppling som då samlades in.