Välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan publika intranät för funktionsrättsområdet

Oavsett om du är anställd, cirkelledare, deltagare, samarbetspart eller bara nyfiken och intresserad, så är du välkommen att lära tillsammans med oss. Här tipsar vi SVs organisation i hela landet om goda exempel – både egna och andras. Vi berättar om forskning som kan vara intressant för vår verksamhet. Här finns snabba presentationer av många av våra studiematerial. Och här hittar du det digitala forumet där vi kör folkbildning, internutbildning och event i samarbete med funktionsrättsorganisationer. 

Goda exempel

Vi inom SV har varit med och utvecklat Särvux, Moomsteatern och Mitt val. Och just nu utvecklas både stora och små initiativ runt om in hela Sverige. Här delar vi  med oss till varandra. Kontakta din kollega på workplace och hör efter hur de gjorde!

Goda exempel

Digitala rummet

Här i Digitala rummet finns folkbildningsaktiviteter som körs helt eller delvis via Digitala rummet. Vi har också internutbildning, publika föreläsningar för både oss och våra målgrupper/samarbetsorganisationer, webinarer och direkt/eftersända event tillsammans med samarbetsorganisationer. 

Gå till det digitala rummet

Studiematerial

Snabba presentationer av många av våra studiematerial och var vi hittar/beställer dom. Som gäst på sidan får du gärna ta del av våra studiematerial, så du kan ta upp ett samarbete eller delta hos en av våra lokalavdelningar. 

Studiematerial

Forskning

Vår folkbildning utgår från våra deltagares och samarbetsorganisationers fria val och behov. Ofta finns en fördjupning av det vi väljer att göra inom forskningen. Här länkar vi till forskning som vi tror kan fördjupa vår förståelse och kompetens runt vår verksamhet inom funktionsrättsområdet.  

Helheten finns att få i en beställd forskningsrapport av Jens Ineland och Lennart Sauer till stöd för SVs framtida verksamhetsutveckling: ”Egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet”. Den finner du och kan ladda ner här

Läs mer om forskning