Anhörigriksdagen & SV

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) samarbetar med Anhörigas Riksförbund både nationellt och lokalt. Vi gör det för att vi är övertygade om att folkbildningens metoder kan hjälpa anhöriga att förstå både sin och sina näras situation och möjligheter. Att det finns behov av att lära från varandra, utbyta erfarenheter och få stöd i sin vardag.

 

SV är det största studieförbundet inom funktionsrättsområdet. Vi samarbetar med många föreningar och förbund inom äldre/demens, intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Vi möter anhöriga på många olika sätt.

Vi samarbetar också med anhörigstödet i många kommuner. Vi som studieförbund behandlar inte, men vi finns för alla som behöver fortsatt sammanhang och stöd av varandra när den akuta fasen är över, eller som vill lära mer runt de utmaningar en möter.

Det betyder att vi har en rad olika studiematerial och metoder att erbjuda.

Vi har samlat både studiematerial och goda exempel på vårt publika intranät. Där kan du inspireras till vad du vill göra tillsammans med andra, och själv föreslå för din förening eller vår lokalavdelning att starta en studiecirkel.

Du hittar sidan på sv.se/funktionsratt.

Där har anhöriga en egen avdelning bland studiematerialen. Här hittar du information om ”Lyfta tillsammans”, ”När jag inte längre är med” och God mans-frågor.

Gå direkt till studiematerialen. 

Men titta runt i de andra kategorierna också. För en del uppskattade anhörigmaterial är kopplade till samarbetsorganisationer baserade på ett funktionshinder.
Under psykisk hälsa kan du hitta t.ex. ”Balansmodellen”, ”Existensiell hälsa” och ”Samtalsgrupp senior”

Under Demens vill du kanske läsa om ”Tänk om jag vetat”

Under intellektuell funktionsnedsättning kan du t.ex. läsa om att lära dig teckenkommunikation, TaKK.
Under Afasi, Parkinson och fibromyalgi finns t.ex. ”När orden tryter”, om kommunikation som samspel.


Ta gärna en titt på våra goda exempel också. De har en alldeles egen avdelning. Du kanske hittar inspiration för dig – eller för den du är anhörig till!

Här hittar du goda exempel.

Vill du höra dig för om en studiecirkel finns i ditt område, eller kanske ta initiativ till att starta en? Då ska du kontakta din lokalavdelning i SV.


Här hittar du våra lokalavdelningar!

 

Välkomna till SV!