Tillbaka

Forskning rörande hälsa


Ineland, J. (2014). Kropp och känsla: perspektiv på utvecklingsstörning och hälsa. Socialmedicinsk Tidskrift. Nr 6, sid. 640-650.

  • Intellektuell funktionsnedsättning: ohälsa
  • Synliggör hur utvecklingen mot ökad individualisering i samhället mer generellt
    påverkat sättet att förstå, tänka om och förbättra hälsan hos personer med utvecklingsstörning. Pekar på vikten av sunda levnadsvanor men problematiserar även hälsa som självbestämmande och sociala roller.

Du kan läsa artikeln här: