Goda exempel i omvärlden

 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer
 • Med QR-kod klarar man själv

  På kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola klarar personer med måttlig intellektuell funktionsnedsättning, IF,...

  Läs mer
 • Afasiförbundet lever delaktighet

  Med rätt att vara delaktig  En av Afasiförbundets viktigaste intressepolitiska frågor är rätten till...

  Läs mer
 • Kultur och Kvalitet

  Här hittar du sidan på Lättläst Föreningen Kultur och Kvalitet (KoK) finns för att den kultur som skapas...

  Läs mer
 • NPF-säkrat friluftsliv

  Här hittar du sidan på Lättläst Scouternas ”alltid redo” gäller snart även tillgängliggörandet...

  Läs mer
 • Bildas körer sjunger hjärna

  Kollegerna på studieförbundet Bilda har med stor framgång tagit hit engelska Alzheimerförbundet ”Singing for the brain”. Konceptet...

  Läs mer
 • Alla – oavsett funktionsvariation - ska kunna...

  I Skåne har Vattenverkstaden utvecklat metoder för att alla – oavsett funktionsvariation – ska få tillgång till vattenmiljön.  

  Läs mer
 • Autism-certifierad temapark

  Sesame Street Theme Park i Pennsylvania, USA, är först I världen att autism-certifiera sig.  Certifieringen sker genom ett amerikanskt...

  Läs mer