Tillbaka

Lättläst - Autism-certifierad temapark

Sesame Street Theme Park i Pennsylvania i USA
är världens första park med autism-certifiering.
Certifieringen betyder att parken är testad
och fungerar bra för personer med autism.

Ett amerikansk företag gör certifieringen.
De har arbetat länge med skolor till exempel.
Men nu har de också börjat arbeta
med olika platser för turister
för att göra platserna tillgängliga.

De olika delarna i certifieringen är till exempel:

  • Utbildning för all personal
  • Beskrivningar av alla saker i parken och deras ljud, ljus och lukt till exempel
  • Tysta rum

Sesame Street Theme Park har en webbsida. Den hittar du här.

Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman