Tillbaka

Bildas körer sjunger hjärna!

Kollegerna på studieförbundet Bilda har med stor framgång tagit hit engelska Alzheimerförbundet ”Singing for the brain”. Konceptet är mixad kör, där anhöriga och vårdare deltar tillsammans med de boende/personer med Alzheimer.

En av nycklarna till succén är delaktigheten. Det skapar inte bara gemenskap i gruppen, utan ger även fungerande, meningsfulla möten mellan personen med Alzheimer och dennes anhörige.

Vi sjunger hjärna är ett Arvsfondsprojekt.

Läs mer på Bildas hemsida