Tillbaka

Inflytande i rättspsykiatrin - ett nytt projekt som lyfter fram en osynlig och stigmatiserad patientgrupp i brukarrörelsen

Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ett treårigt projekt kring brukarinflytande i rättspsykiatrin. Det handlar om att öka inflytandet i rättspsykiatrin – för patienter, för anhöriga, för en bättre vård och ett bättre samhälle. Projektet pågår under åren 2020–2023 och finansieras av Allmänna Arvsfonden.  

Projektet samarbetar också med rättspsykiatriska kliniker i Katrineholm, Stockholm, Säter, Vadstena, Växjö och Örebro - samt Sveriges kommuner och regioner. 

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin vill inspirera och motivera patienter att bli mer delaktiga i både den egna vården men även i utvecklingen av rättspsykiatrin i stort. Projektet vill även engagera anhöriga och personal i en bättre dialog.  

Projektet kommer under tre år att genomföra aktiviteter som till exempel fokusgrupper, processer och dialoger runtom i landet där man lyssnar på och engagerar före detta patienter och anhöriga i rättspsykiatrin för att ta tillvara upplevda erfarenheter. Projektet kommer också lyssna på och engagera personal och chefer på de samarbetande klinikerna.  En fas handlar också om att mobilisera och utbilda före detta patienter, anhöriga, lokala föreningsrepresentanter och studiecirkelledare som kan bidra i projektet samt att lyssna på och engagera inneliggande patienter och deras anhöriga. Detta för att kunna starta och genomföra olika studiecirklar inom egenmakt och brukarinflytande för målgruppen. Slutligen kommer resultatet av allt detta att bearbetas för att kunna bidra till utveckling av verksamheterna framåt. 

Projektet är viktigt för att rättspsykiatrin ofta och av många uppfattas som en sluten värld, omgärdat av mycket rädslor och stigmatisering. Projektet vill lyfta fram en osynlig patientgrupp som ofta drabbas av många fördomar. Projektet vill med folkbildningens hjälp också öka kunskapen i samhället om vilka erfarenheter som finns av rättspsykiatrin. 

Mer information finns på: https://nsph.se/sa-har-paverkar-vi/projekt/inflytande-i-rattspsykiatrin/ 

 

 

  • Rättspsykiatrin är en sluten verksamhet ofta präglad av åtgärder grundat på tvång. Det gör det extra viktigt att vi tillsammans säkrar att deltagande är fritt och frivilligt. Här kan folkbildningen också bidra med ett viktigt arbete att öka egenmakten hos människor som är i stort behov av egna verktyg för att kunna ta sig vidare i livet! 
  • Projektet vill starta fokusgrupper på flera ställen i landet under hösten 2020. Det kan komma fokusgruppsbesök till er avdelning om ni hjälper NSPH komma i kontakt med personer och anhöriga med tidigare erfarenhet av rättspsykiatrisk vård ute på era orter. Sprid därför gärna inbjudan till våra aktiviteter vidare i era nätverk och kanaler!  
  • NSPH är alltid öppna för samarbete, både i cirkelledarutbildningar, studiecirklar och andra arrangemang runt projektet. Kontakta de för att prata om hur ni kan göra detta tillsammans! 

 

 

Kontakt: 

Emelie Lundin, projektledare 
Tel. 076-698 63 45 
E-post: emelie.lundin@nsph.se  

Caroline Lindström, projektkommunikatör 
Tel. 073-940 22 75 
E-post: caroline.lindstrom@nsph.se