Tillbaka

Dansa utan krav

Ibland behöver man bara få röra på sig och släppa loss för att kunna släppa alla krav och prestationer runtomkring. Dansa utan krav är ett dansprojekt som drivs av Dansverket, en dansverksamhet under SV Stockholms län. Projektet är finansierat för två år av Region Stockholm.

Dansa utan krav riktar sig mot tjejer i åldrarna 13–18 år som har återkommande besvär av stress, oro, magont, nedstämdhet, huvudvärk, sömnbesvär och bristande självkänsla.

Tonårsflickor är statistiskt sett den mest utsatta gruppen för psykisk ohälsa och därför vill vi agera och motverka detta. Vi har under våren 2019 startat upp vår första grupp inom konceptet på Ekerö där vi redan har fått positiva resultat av dansens påverkan på hälsan. Flickorna i Dansa utan krav gruppen upplever dansen rolig och positiv utan prestationskrav och trivs med de andra i gruppen.

Konceptet är baserat på forskningsstudien ”Dansprojektet” som genomfördes vid Örebro universitet av Anna Duberg 2016. Studiens syfte var att undersöka hälsoeffekten och kostnadseffektiviteten i att komplettera elevhälsan med dans för flickor 13–18 år med stressrelaterad psykisk ohälsa. Studien fick ett positivt resultat på hälsoeffekten och projektet visade sig vara mycket kostnadseffektivt.

Dansa utan krav projektet är utformat med två danslektioner i veckan, direkt efter skoltid under två skolterminer. Inga förkunskaper inom dans krävs för att delta och eleverna bjuds in att komma precis som de är. Danslektionerna är kravlösa och prestationsfria och bygger på rörelseglädje, kreativitet och gemenskap. Vi har rekryterat via elevhälsan för att hitta målgruppen och har varit ute på flertal skolor och presenterat projektet för eleverna.

I dagsläget har vi en grupp på Ekerö som kört sen i våras och i Huddinge har vi en nystartad grupp som rullar på för fullt. Elever från Huddinge-gruppen har redan uttryckt att dansen påverkar deras självförtroende, kroppshållning och fokus. ”Jag får mycket mer energi och klarar av att fokusera bättre på plugget” säger en flicka och en annan berättar ”Jag känner att jag går rakare i ryggen och har fått fler vänner”.

Vi arbetar med att utvidga projektet och starta fler grupper i andra kommuner och ser lovande på projektets framtid. Behovet av hälsofrämjande insatser är stort och är något vi hoppas kommer satsas mer på framöver.

 • Samarbetet med elevhälsan är a och o. Jobba på den!
 • För att få jobba med "Dansa utan krav" krävs utbildning hos Anna Duberg. Den är 2 dagar lång.
 • Anna Dubergs forskning är ett bra underlag för en diskussion om offentligt stöd för verksamheten.

Läs mer

 • Shared reading

  Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka...

  Läs mer
 • Musik i studiecirkel

  Här hittar du sidan på lättläst Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • Trots allt!

  Attentions arvsfondsprojekt Trots allt! sätter fokus på att öka barns och föräldrars möjligheter att...

  Läs mer
 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer