Tillbaka

Här ska äldre må bättre - Lättläst

Vad händer med oss och våra tankar
när vi blir äldre, slutat jobba,
när en i familjen dör
eller när vi måste flytta till ett äldreboende?

SV Västmanland har mycket kunskap
om existentiell hälsa.
Existentiell hälsa är hur vi mår
i våra tankar och känslor.

I höst startar SV Västmanland grupper för
seniorer där människor får prata tillsammans
om sina tankar och känslor om att vara äldre.
Samtalen ska ge inspiration och mer glädje i livet.

WHO är FN:s organisation för hälsa.
De undersöker psykisk hälsa, fysisk hälsa
och social status i världens länder.
De undersöker också ”Spirit Health”.
På svenska heter det existentiell hälsa.

Lena Bergquist är projektledare
och utvecklar metoder för projektet.
Hon berättar att de som säger
att deras existentiella hälsa är bra
säger också att den psykiska hälsan,
den fysiska hälsan och den sociala statusen är bra.

Det som tycker att livet har en mening
mår bättre.

Ingen ska behöva må dåligt när de blir äldre.
Men samhället har för lite vård och omsorg
som är samtal.
När livet förändras behöver vi någon
att prata med för att få stöd i vardagen.

SV Västmanland har samtalsgrupper för
seniorer tillsammans med SPF Seniorerna.
Projektet är ett samarbete mellan region,
kommun och ideella organisationer.
Allmänna Arvsfonden ger pengar till projektet.

De första grupperna startar i höst.
Fyra grupper har redan startat på försök
i Sala, Surahammar, Västerås och Uppsala.

Projektledaren Lena Bergquist och fyra seniorer
är med i projektgruppen.
De är med och utvecklar metoderna
och leder samtalen i de första fyra grupperna.
De har tillsammans mycket kunskap
om vård och hälsa för äldre.

För att starta samtalen använder grupperna
Samtalskort om existentiell hälsa.
Det är kort med åtta olika teman om livet.
Lena Bergquist och Cecilia Meldner har gjort korten.

Cecilia Meldner har skrivit en doktorsavhandling
om hur viktigt det är med tillit
och att få vara del i ett sammanhang
för att kunna leva ett bra liv.

Tillit är att kunna lita på andra.
Samtalen handlar om vad vi längtar efter
och vad vi hoppas på.

− Vi undersöker var vi är i livet
och åt vilket håll vi vill gå, säger Lena Bergquist.

En äldre person som inte mår bra
kan bli nedstämd och få en depression.
En senior tar livet av sig varje dag i Sverige.
Vården och omsorgen för äldre måste bli bättre.
Det måste också finnas samtal.

Lena Bergquist säger:
− Nästan alla har tankar om livet.
Men vi pratar inte om det.
Vi är lite rädda för fråga.
Om någon känner att det är meningslöst att leva,
då hjälper inte mediciner.

Text, foto: Mats Nilsson
Bearbetning till lättläst svenska: Ulla Bohman

Samtalskorten Existensiell hälsa finns också
med bilder och med förklaringar på lättläst svenska.