Tillbaka

Slår hål på fördomar och myter om psykisk ohälsa under frukosten

I samband med frukostmöten och kvällscaféer träffas personer med psykisk ohälsa, anhöriga och personer som arbetar med målgruppen professionellt för att diskutera aktuella frågor, få nya perspektiv och sticka hål på myter om psykisk ohälsa.

Idén med frukostmötena uppkom efter ett möte med Karin Lindqvist, verksamhetsutvecklare i SV Dalarna, Hjärnkoll och anhörigstödet. Hjärnkoll nationellt genomförde en satsning på att arrangera träffar för att skapa diskussion och ta hål på myter. Det beslutades att de skulle testa med frukostmöten och bjuda in personer med psykisk ohälsa, anhöriga och personer som kom i kontakt med målgruppen i sin profession.

Vid varje frukost delas deltagarna på förhand in i grupper utifrån deras respektive roller och erfarenheter för att skapa förutsättningar för givande diskussioner. Inledningsvis lades stor vikt vid vilka som bjöds in, men allt eftersom det blivit mer populärt och antal deltagare ökat så har det blivit lättare att skapa grupper.

I samband med frukostarna bjuds deltagarna på en kortare föreläsning eller introduktion till ett ämne som deltagarna sedan med hjälp av förberedda diskussionsfrågor får diskutera i sina grupper.

– Diskussionerna utvecklas snabbt och anpassas utifrån gruppens erfarenheter, men frågorna fungerar som en bra isbrytare för att få igång diskussionen, säger Karin.

Under det första året hade de med sig ballonger där myter om psysisk ohälsa var tryckta. Under frukosten stack man sedan hål på ballongerna för att symboliskt sticka hål på myten.

Något som ofta dyker upp i utvärderingarna är att deltagarna upplever att de lärt sig något och att de tänker på ett annat sätt kring psykisk ohälsa nu.

Frukostarna lyfts även upp som ett bra exempel på bra mötesplatser inom området psykisk ohälsa. Det syns också på annat håll, inte minst genom att andra kommuner tagit kontakt för att lära sig mer och med ambitionen att starta igång en liknande verksamhet i sin kommun.

En utmaning som Karin nämner är att få en bra spridning på de som deltar och att hon gärna skulle se att fler arbetsgivare deltog. Det finns dock ett liknande forum som Finsam arrangerar som riktar sig mer mot arbetsgivare.

Första året finansierades frukostarna via Hjärnkolls satsning, men i samband med att satsningen avslutades behövde verksamheten finansieras på annat håll. En ansökan skickades in till Finsam som beviljade 10 000 kronor för 2015, vilket räcker till lokalhyra och frukost vid fyra tillfällen. Vad som händer nästa år är fortfarande inte löst, men Karin är inte orolig.

– Det rör sig inte om särskilt stora kostnader, så förhoppningsvis kan vi dela på kostnaderna eller kanske få med någon mer organisation som vill samarbeta.

Utöver frukostarna genomförs även regelbundna caféträffar där fokus istället ligger på personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

För SV innebär båda arrangemangen ett utökat nätverk med bra kontakter.

– De utgör en bra mix vilket ger oss bra kontakt med såväl personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga som med professionen, säger Karin.

Karin själv är förvånad att frukostarna och caféerna har blivit så uppmärksammade.

– Det är inte så märkvärdigt, och kanske är det en del av framgången. Alla kan vara sig själva och det blir en bra stämning, säger Karin.

Här får Karin medhåll från cafédeltagarna som instämmer med att stämningen är det bästa med träffarna.
Text och bild: Jakob Sjöström

 

  • Ta kontakt med andra organisationer som redan arbetar med psykisk ohälsa. Frukostmötena i Dalarna arrangeras tillsammans med Hjärnkoll, anhörigstödet och Finsam. Lokalt kan finnas andra organisationer, men liknande verksamheter brukar finnas.
  • Förbered diskussionsfrågor, de fungerar som bra isbrytare i grupperna.
  • Bjud in föräldrar till yngre deltagare. Det Underlättar kommunikationen och ger dem mod att våga komma tillbaka.