Tillbaka

Äntligen vettig träning

Här hittar du sidan på Lättläst

Dansa, bli jagad av zombies, leta skatter över hela världen – ny teknik har fört med sig massor av spel och lekar där man inte sitter stilla i soffan och spelar. Tvärtom – spelen bygger på träning och rörelse. 

- Vi vill inför träningsmetoder med hjälp av ny teknik  som är både  rolig och lustfylldsäger Pia Hammargren i föreningen Funkibator   

Pia Hammargren och hennes vänner i Funkibator fick en idé . De diskuterade sina tankar  med andra personer med funktionsnedsättning och alla var överens: Vi och alla andra i samma situation måste få roligare träningsmetoder! 

Sagt och gjort. Pia Hammargren tog för några år sedan initiativ till att bilda föreningen Funkibator. Nu får den 1,7 miljoner kronor från Arvsfonden för det treåriga projektet Cyberhjärta. Det handlar om att utveckla tränings- och rehabmetoder för i första hand barn och ungdomar med hjälp av digitala verktyg 

-  Det är hög tid att föra in både rolig och inspirerande ny teknik i rehabträningen för personer med funktionsnedsättning. Det finns redan nu hur mycket  teknik som helst som är utmärkta komplement till befintliga metoder för både fysisk och mental träning, säger Pia Hammargren   

Hon har i 30 år, från barn till vuxen, gått igenom samma enahanda och tråkiga träningsmetoder för rehabiliteringHon har inte märkt mycket av den digitala revolution som präglar resten av samhället. Träning och rehabilitering för personer med funktionsnedsättning har inte följt med  i  utvecklingen. Många av de gamla, väl beprövade metoderna fungerar än idag men de blir ett nödvändigt ont och lockar sällan till skratt. 

  • På många rehabkliniker är det fortfarande flyttning av träklossar som gäller, för att ta ett drastiskt exempel. Klossar som ska flyttas från en låda till en annanSamma mätmetoder för att se resultat av träningen används i stor utsträckning fortfarande som när jag började träna, säger Pia 

  • Träning är livsavgörande men den kan göras betydligt mer stimulerande och lustfylld än vad som är fallet på många ställen idag. Särskilt övningar som ska upprepas gång på gång.   

Syftet med projektet är att använda ny teknik för lek och spel för att få personer med funktionsnedsättning att röra på sig mer, få mer träning och samtidigt uppleva social gemenskap   

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Kronoberg samarbetar redan idag med Funkibator och nätverket SIP, Samhällsförändring i praktiken, som Funkibator är en del av.  

SIP,  som funnits i drygt 15 år var från början en förening för dataspelande ungdomarDen  fångade bland annat upp unga personer som hade idéer om vad de ville göra i framtiden och hjälpte dem att komma gång. Redan från början låg föreningen i framkant när det gällde att hitta användningsområden för den nya tekniken.    

I en nedlagd fabriksfastighet i Växjö samsas fyra ideella och en ekonomisk förening, som tillsammans utgör nätverket SIP. Impuls är med på ett förmiddagsmöte där alla samlas och berättar vad som händer inom respektive förening 

Jesper  Petersson är nyanställd som projektledare för Cyberhjärta. På mötet  sammanfattar han för de andra vad projektet går ut på och vad som kommer att hända härnäst.  

Allt började med, för att citera ur ansökan till Arvsfonden om projektpengar:    

  • Det var några teknikintresserade personer med funktionsnedsättning som samtalade om de nya dataspelen där man måste röra på sig fysiskt. Det kopplades till träning och rehab. Det talades om att det är roligare att träna om man är fler och om man kan knyta det till något man är intresserad av.  Det slutade med att hela rehabliteringssverige borde förnya sig och inspireras till att använda nya metoder.  

Närmast ska Jesper till Lunds universitet och informera ledande teknikforskare inom Funkibators område om vad som är på gång.  

Med på mötet är  Ola Sennehed, avdelningschef, och Inger Bard, verksamhetsutvecklare på SV Kronoberg. De planerar för ett fortsatt samarbete med Funkibator och det nystartade projektet, som fortfarande är i inledningsfasen.    

Ola Sennehed tycker att studiecirkeln är den perfekta pedagogiska metodiken för stora delar av projektet: 

  • Studiecirkeln är en bra form att jobba i för att ta utveckla idén, ta fram ny teknik och utbilda ledare. Funkibator med över 400 medlemmar är experterna som kan se vad som är attraktiva och användbara produkter.  

  • Projektet Cyberhjärta handlar om att människor möts och lär av varandra. Det är folkbildning när den är som bäst. Det här projektet är skapat av personer som själva har funktionsnedsättning. Det har vuxit fram eftersom det finns ett behov.  

Pia Hammargren, utbildad i interaktionsdesign på IT-universitetet i Göteborg, håller med: 

  • Det är vi själva med funktionsnedsättning och teknikintresse som har skrivit projektet Vi deltar också för egen del i regelbunden rehabilitering och träning. Det är vi som vill utveckla det här området mer systematiskt och i större omfattning.  

Planen är att involvera Neuroförbundet och RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) både regional och nationellt  det sätt de själva vill vara med.   

- De kommer vara med och påverka vad som ska hända i projektet Region Kronobergs barn- och ungdomshabilitering kommer att bidra med spridning av information till målgruppen även till andra habiliteringar i landet.  Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer vi att kunna sätta samman olika kurs- och aktivitetserbjudanden både regionalt men även nationellt. 

Flera organisationer och institutioner har redan hakat på projektet eftersom de tycker att det ligger rätt i tiden   

Så här skriver Neuroförbundet Kronoberg: 

” Det här projektet är väldigt intressant för oss då målgruppen verkligen behöver intresseras, inspireras och göra nya saker på nya sätt. Vi tycker att det här låter jättebra! 

Många vet inte hur de ska träna och har svårt att skapa det själva. Genom att det finns ett färdigt och roligt koncept så är den frågan redan besvarad. Då går man in och använder tekniken och tekniken i sig guidar användaren hur den ska användas.” 

RBU i Kronoberg  tycker också att Cyberhjärta kommer att uppmuntra många personer med funktionsnedsättning att börja träna: 

” Vi kan se ett stort behov idag där många i målgruppen blir stillasittande, isolerade och utan fysisk aktivitet. Den här verksamheten skulle uppmuntra till motsatsen. Verksamheten kan också ge en ny infallsvinkel för dagens rehabilitering och habilitering till att förnya sitt arbetssätt och metodik, aktiviteter, motivation och uppmuntran till personer med funktionsnedsättning.” 

Barn och ungdomshabiliteringen i Region Kronoberg samarbetar redan med Funkibator på flera sätt:  

”Vi tror på att Funkibators idé är ett verktyg för att nå ut till målgruppen och lyckas få den att komma hemifrån och ägna sig åt social samvaro under lustfyllda former.”    
Text: Mats Nilsson  
Foto: Funkibator

 

  • Artikeln är från 2016. Samarbetet fortsätter - följ utvecklingen på funkibator.se