Tillbaka

Lättläst - Alla får en kick av KiX

Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i Halland. Flera av deltagarna har gått SVs cirkelledarutbildning och är nu studiecirkelledare 

 

KiX (kreativitet, inspiration och ”xtra” mycket kärlek) startade för några år sedan av Ida Wahman i Halmstad. Hemma i Sverige igen efter en sejour utomlands upptäckte hon att det saknades aktiviteter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.  

-Min erfarenhet från England,  där jag var anställd för att ta hand om och hjälpa en pojke med Downs syndrom, är att det finns så mycket att göra för dem som kanske inte kan delta i alla aktiviteter som finns i samhället. 

Trots att mycket fungerar bra i Sverige med myndigheter på alla nivåer som har hand om just denna målgrupps behov, fattades det något, tyckte Ida.     

 • KiX vill vi ge ungdomar med en funktionsnedsättning något som för många andra är naturligt.  KiX-ungdomarna skapar själva ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för alla ungdomar och som genomförs på deras villkor och av deras eget val. De  blir delaktiga som individer och projektet skapar kreativitet och självständighet 

Ida startade först en dansgrupp på Dansstudion men ville öka utbudet. Hon kontaktade  socialförvaltningen och rehab i Halmstad och fick sedan tipset att kontakta Studieförbundet Vuxenskolan (SV), som nu är huvudman för projektet. 

Efter en inspirationsdag, där deltagarna kunde testa olika aktiviteter, utvecklades idénProjektet är nu inne på tredje året och  har spridit sig till flera orter i Halland, bland annat i Falkenberg och LaholmVarbergKungsbacka och Hylte.  KiX ungdom vänder sig till personer mellan 12 och 25 år.   

-Deltagarna styr själva verksamheten, säger Ida. Inför höstterminen 2016 blev utbudet  av  aktiviteter något helt annat och nytt. Vi har en öppen träff för alla ungdomar på onsdagar men vi skapade också fyra cirklar med olika ämnen som man kunde anmäla sig till 

- Deltagarna i KiX, med egen funktionsnedsättning  klev fram och tog också själva i stor utsträckning på sig rollen som cirkelledare.  

Under höstterminen 2016 kom flera studiecirklar igång, bland annat i musikproduktion, konst och dans och en tjejklubb startade. 

Eftersom sociala medier spelar en stor roll i ungdomarnas liv lyftes idén att ordna en träff om hur man uppför sig på nätet. 

-  Många av deltagarna mötts på nätet via bland annat Facebook och andra sociala medier. Det är ett effektivt mötessätt men vi upptäckte snart att vi behövde prata mer om uppförandekod på sociala medier.  

-Vi tog vi hjälp av föräldrar, anhöriga och pedagoger för att identifiera problemen. Det fanns en önskan om mer information och det ledde fram till att vi bjöd in en utbildare från organisationen Friends, som jobbar mot mobbning,  till en stor dialog om ämnet som avslutning på projektåret i februari 2017. 

Anna-Carin Wettefors från Friends kom i februari för att prata om hat och hot på nätet. Temat var  hur man kan skapa en schysst samtalston i sociala medier. 

 • Många tror att det nätet är ett laglöst område och att man får skriva vad man vill. Det får  man inte. Förtal, kränkningar, ofredande, olaga hot –  lagar som finns i brottsbalken och gäller alla, inledde Anna-Carin Wettefors när hon träffade ett 20-tal ungdomar från KiX i Dansstudion i Halmstad.  

På kvällen höll hon ett liknade seminarium för vuxna i SVs lokaler. 

 

Friends arbetar mot mobbning och Anna-Carin Wetterfors och hennes kollegor besöker bland annat skolor och idrottsföreningar för att berätta om mobbning och vad som kan göras för att motverka den. 

-När hot och hat förekommer på sociala medier vet många inte hur det ska hanteras. Finns det skäl att polisanmäla? Eller är det något som skolan måste ta tag i? 

-Skolan har ett stort ansvar, enligt skollagen. Om någon elev får ett hot ett blir kränkt via ett anonymt sms är det skollagen som gäller om skolarbetet påverkas  och då måste  skolledningen agera.  I övrigt är det samma lagar som gäller på nätet som i samhället.  

Vem avgör om man blir kränkt? 

-Det gör bara man själv. Om man blir sårad, ledsen eller känner sig mindre värd kan bara den som utsätts avgöra. Att dela bilder utan tillstånd är inte tillåtet. Det är schysst att fråga först om man får dela en bild på sin kompis. 

-Det är så viktigt för den som är ung att ha någon vuxen att prata med, säger Ida Wahman. Många är upprörda och känner otrygghet när de får kontaktförsök på nätet från personer de inte känner.  Det vet hur man blockerar men många gör inte det utan godkänner alla som ”vänner”,  säger Ida.    

Efter det första året med KiX-modellen utvidgades utbudet av fritidsaktiviteter,  bland annat tillsammans med FUB och kommunen. Det gav ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i kommunen.   

 • Vi har hittat vägar för att möta unga framtida cirkelledare.  Vi har också hittat vägar för att mixa unga med och utan intellektuella funktionsnedsättningar, där de bidrar på lika villkor.

 • Vi har redan flera cirkelledare såväl i målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning, som bland studerande vid högskolan i Halmstad.  

 

Nu har Arvsfonden beviljat medel för ytterligare ett år för att utveckla KiX-modellen. När projekttiden är slut är planerna att KiX ska ingå i SV Hallands ordinarie verksamhet.  
Text: Mats Nilsson 
Foto:kix DCS av Mats Nilsson. Övriga bilder Ida Wahman.
 

 

 
 • KIX har spridit sig till orter utanför Kalmar. 
 • Några av projektets deltagare är nu dess anställda ledare. 

 

 

 

Läs mer

 • KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i...

  Läs mer
 • Dansvariation - rörelseglädje

  I SV-projektet ”På Egna Ben” ska danscoacher med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att leda andra i...

  Läs mer
 • Cirkus Gränslös

  En mulen måndagseftermiddag får ett skimmer av magi när vi besöker Cirkus Gränslös i kurslokalen på Söder i Stockholm.

  Läs mer
 • Du skulle sagt så här, ministern!

  Ylva Bjelle är statsvetare och journalist. I januari i år hade hon manus klart för Studieförbundet Vuxenskolans (SV) satsning på kampanjen...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • Musik i studiecirkel

  Här hittar du sidan på lättläst Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och...

  Läs mer
 • Mitt val

  Här hittar du sidan på Lättläst Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet...

  Läs mer
 • Mitt val

  Mitt val gör nu internationell succé! Våren 2019 mottog Studieförbundet Vuxenskolan en internationell utmärkelse för ”best practice”...

  Läs mer
 • Lättläst om - Det är ditt liv

  ”Det är ditt liv” handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.   Man får veta mera om sina rättigheter och skyldigheter.  ...

  Läs mer