Tillbaka

Mitt val får internationellt pris

Här hittar du sidan på Lättläst

Mitt val gör nu internationell succé! Våren 2019 mottog Studieförbundet Vuxenskolan en internationell utmärkelse för ”best practice” inom ”political participation” i FN-högkvarteret i Wien. Det är zeroproject (länk till zeroproject.org) som årligen samlar in, bedömer och utser internationella vinnare av bästa utvecklingsinsatser inom funktionshinderområdet. 
 

SV har tillsammans med FUB och Inre Ringen skapat metoden Mitt val. Bakgrunden är att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) inte röstar i våra val. Men bland de som tar hjälp av studiecirkeln Mitt val är röstdeltagandet lika högt som hos väljare utan funktionsnedsättning. 
 
Det som gör Mitt val unikt och skiljer det från många andra valfrämjande insatser är att vår metod inte stannar vid att lära ut hur röstning går till. Vår analys är: ”Det är ingen idé att lära deltagare hur en röstar, om de inte ges möjlighet att förstå vad det är vi röstar om. Själva politiken måste göras tillgänglig. 
 
Och det gör Mitt val, genom att deltagarna studerar den svenska demokratin. Hur fungerar den? Vilken politisk nivå (EU – riksdag – landsting/region – kommun) ansvarar för vad? När deltagarna börjar ställa frågor om vad olika politiska partier tycker i olika sakfrågor, så finns där ingen lärare som lär ut politik. Istället är cirkelledaren en facilitator som hjälper deltagarna att få svar på sina frågor direkt från politiker och partier i första hand, från lättlästa medier och andra anpassade resurser i andra hand. Mitt val skapar direktkontakt mellan väljaren och politiken. 
De viktigaste – och kanske svåraste – frågorna spars till den lättpratade valdiskussion som anordnas inom studiecirkeln. Där ges politiker från samtliga partier chansen att medverka, och de genomgår en timmes utbildning i att sänka språktröskeln innan valdiskussionen börjar. De pratar lättpratat, helt enkelt.  

Filmen nedan ger en bra överblick av Mitt val. Sedan filmen gjordes har ny forskning presenterats om valdeltagandet i målgruppen som är något högre (43%) än det som anges i filmen. Men målgruppen IF är fortfarande den grupp personer med lägst valdeltagande pga funktionsnedsättning. 

Här kan du se filmen om Mitt val  

Mitt val hyllaav deltagarna, men brister avseende partiernas lättlästa information avslöjades. Den finns hos de flesta partier om deras nationella politik, men nästan inga lokal eller länsavdelningar har lättläst om vad de vill göra med skolan, vårdcentralerna, kollektivtrafiken eller habiliteringsersättningen.  

SV har därför gjort en online-utbildning i hur en skriver lättläst. Den är öppen för alla lokala politiker och partiavdelningar som vill lära sig att skriva och prata så alla förstår. Utbildningen heter Bli en lättläst politiker och finns här

 Nu är det flera länder som är intresserade av att lära av Sverige, SV och Mitt val. Det är vi stolta över. 

 

 • Rekrytera cirkelledare brett. Det är viktigt för demokratin att en variation av människor leder cirklarna. 
 • Jobba på att skapa relation till de lokala politikerna. De blir oftast glada och lär sig lika mycket som deltagarna av de lättpratade valdiskussionerna. 
 • Samarbete med kommunerna är avgörande. För att erbjudandet att få hjälpen genom Mitt val ska nå ut behövs ett samarbete med kommunala företrädare.  

 

Fotnot. I valet 2018 anordnades 109 studiecirklar och 49 lättpratade valdiskussioner över hela Sverige. Totalt nåddes mer än 2.000 väljare med intellektuell funktionsnedsättning av folkbildningsinsatserna. 

 

  

 

 

Läs mer

 • Lättläst KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans...

  Läs mer
 • KiX

  Att ta ansvar och bli aktiva deltagare är några av målen för dem som är med i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) projekt KiX i...

  Läs mer
 • Mitt val

  Här hittar du sidan på Lättläst Genom Mitt val ges personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet...

  Läs mer
 • Du skulle sagt så här, ministern!

  Ylva Bjelle är statsvetare och journalist. I januari i år hade hon manus klart för Studieförbundet Vuxenskolans (SV) satsning på kampanjen...

  Läs mer
 • Lättläst om - Det är ditt liv

  ”Det är ditt liv” handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.   Man får veta mera om sina rättigheter och skyldigheter.  ...

  Läs mer
 • LSS - Leva som Svensson

  Här hittar du sidan på Lättläst LSS är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  och...

  Läs mer
 • Min mening

  Studiecirkeln har till syfte att öka förståelsen och kunskapen om hur man med alternativa och kompletterande kommunikationsformer kan öka...

  Läs mer
 • Verkstads och bostadsklubb

  Här hittar du sidan på lättläst Vad är en verkstadsklubb? En verkstadsklubb är en studiecirkel med...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Dansvariation - rörelseglädje

  I SV-projektet ”På Egna Ben” ska danscoacher med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet att leda andra i...

  Läs mer