Tillbaka

Shared reading

Shared Reading är en metod för högläsning i grupp som har tagits fram av The Reader Organisation i Liverpool, England, under cirka 20 års tid. Metoden lämpar sig väl för cirkelverksamhet inom Studieförbundet Vuxenskolan då vår målgrupp är vuxna med, eller i farozonen för att utveckla, psykisk ohälsa.  

Jag tyckte redan efter första träffen att ”-Yes, det här är ju någonting!”. Så kändes det. Helt påfylld av välbehag. /Deltagare i Shared Reading 

I Shared Reading läser vi dikter, noveller eller andra korta texter högt tillsammans och under läsningen stannar vi upp för att samtala och reflektera kring de tankar, känslor och minnen som texterna väcker.  
En utbildad läsledare leder samtalet och väljer ut nya texter till varje tillfälle. Deltagarna ska inte läsa eller förbereda något mellan träffarna. Shared Reading vänder sig till både vana och ovana läsare för att mötas och känna samhörighet på lika villkor. Vi träffas regelbundet i grupper om 5–8 personer, cirka 1,5 timme per tillfälle, en gång i veckan. Shared Reading ger en paus från det som oroar och som upplevs svårt i vardagen, men ger också en möjlighet till att deltagare gör sin röst hörd. I det arbetet skapas en känsla av meningsfullhet som ger en möjlighet till utveckling. Metoden ger många positiva effekter på hälsa och välmående, bl.a. en förbättrad självkänsla och ett förbättrat självförtroende (enligt Centrum för läsforskning, Liverpools universitet). 
 
I läsningen får man fullständig uppmärksamhet av omgivningen även om de andra sitter och vilar ögonen på orden i texten, så får man ta plats på ett sätt som jag inte är van vid. Det är så icke-dömande, det är ett varande som är så unikt. Som finns i så få sammanhang.  
/ Deltagare i Shared Reading  
 
SV Jönköpings län har under många år arbetat läsfrämjande med personer som har intellektuella funktionshinder och inom äldreomsorgen. Genom Shared Reading når vi idag en ny målgrupp. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden med målet att sprida metoden i hela Jönköpings län. Efter ett år har vi tjugo utbildade läsledare i länet och som en särskild insats även arton läsledare för SV i hela landet.  
 
Shared Reading har varit som medicin för mig, och därför blev det viktigt för mig att hålla det vid liv genom att gå varje gång, även om det fanns ett praktiskt motstånd innan. Det har varit en medicin då det har gett mig en förmåga att hålla hoppet uppe då det har känts så roligt, givande och så rätt. Träffarna har hållit mig vid liv under det senaste året. Så betydelsefullt har det varit.  
/ Deltagare i Shared Reading  
 
Vår förhoppning är att Shared Reading i framtiden ska finnas tillgänglig ute i samhället, så som på primärvården, på träffpunkter och boenden, på psykiatriska kliniker och på allmänna platser, som till exempel bibliotek. Vår förhoppning är att Shared Reading så småningom kommer att erbjudas av SV inom ovanstående verksamheter som en del i deras ordinarie verksamhet.  

Vill ni veta mer kan ni gå in på vår hemsida: www.sv.se/sharedreading 
eller ring/mejla oss; 

AnnaMalin Kax, projektledare
Tel. 0720 - 70 50 45,
E-post: annamalin.kax@sv.se 

Katarina Lundgren, projektledare & litterär samordnare
Tel. 0720 - 70 67 98
E-post: katarina.lundgren@sv.se 

 

 • Shared Reading förbättrar din psykiska hälsa, ditt självförtroende och självkänsla 
 • Shared Reading leds enbart av utbildade läsledare, SV Jönköping hjälper er 
 • Shared Reading skapar läsglädje och utvecklar dig som person, med nya tankebanor och förhållningssätt  

 

Läs mer

 • Dansa utan krav

  Ibland behöver man bara få röra på sig och släppa loss för att kunna släppa alla krav och prestationer...

  Läs mer
 • Existentiell hälsa

  Vad händer med oss och våra tankar när vi blir äldre, slutat jobba, kanske mist en anhörig, måste flytta till ett äldreboende?

  Läs mer
 • Musik i studiecirkel

  Här hittar du sidan på lättläst Den här handledningen bygger på många cirkelledares erfarenheter och...

  Läs mer
 • Du äger ditt ja och ditt nej

  Här hittar du sidan på lättläst Studiecirkeln handlar om att öka kunskapen och självförtroendet...

  Läs mer
 • Inflytande i rättspsykiatrin

  Under våren 2020 startade Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) startade tillsammans med Studieförbundet...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Det finns alltid ett sätt

  Det här är ett studiecirkelmaterial till boken ”Det finns alltid ett sätt – lösningsfokus och adhd”...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer