Tillbaka

Trots allt!

Attentions arvsfondsprojekt Trots allt! sätter fokus på att öka barns och föräldrars möjligheter att lyckas i vardagens utmaningar. Centralt i projektet är att tillsammans med SV genomföra folkbildande aktiviteter som ökar kunskapen i samhället kring att barn gör rätt om de kan. 

I familjer där barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD (Autism Spectrum Disorder), Språkstörning och Tourette upplevs ofta vardagen som besvärlig och det blir lätt konflikter inom familjen och i kontakter med kamrater, släkt, förskola/skola, vård och myndigheter. Föräldrars förmåga att hantera vardagen sätts på hårda prov, särskilt om de dessutom möter en oförstående omgivning. Ärftligheten i synnerhet när det gäller adhd är hög och många av föräldrarna har eller skulle kunna få egen diagnos vilket försvårar ytterligare. 

Fokusgrupper genomförda i Uppsala och enkät med 560 svarande föräldrar har gett vägledning om vilka svårigheterna är för familjerna. Det handlare ofta om oro för framtiden, brist på förståelse och stöd och en känsla av otillräcklighet som inte sällan mynnar ut i utmattning med sjukskrivning som följd. Anna-Maria Lundberg, SV Uppsala län, processledare inom projektet ska utifrån fokusgrupps- och enkätsvaren ta fram ett stöd- och samtalsmaterial för föräldrar. Detta testas genom pilotcirklar. Det färdiga studiematerialet sprids till alla SV-avdelningar och Attentions lokala föreningar så att stöd- och samtalsgrupper kan startas runtom i landet. - Vi ser tydligt att behovet är mycket stort av att få dela erfarenheter och att få stöd av andra föräldrar som är i liknande situation. Inom det treåriga projektet ska vi också pröva aktiviteter för barnen och gemensamma familjeaktiviteter som kan stärka barn och föräldrar, säger projektledaren Klara Cederqvist. 

Informationsfilmer och annat lättillgängligt material om trotsproblematik och ODD (Oppositional Defiant Disorder) tas fram under projektets gång. Har du idéer på verksamhet eller vill vara med i ett tidigt skede och starta stöd- och samtalsgrupp på din ort, hör gärna av dig.

Mer information finns på https://attention.se/varaprojekt/trots-allt-statsida/

För dig som arbetar inom SV finns också Trots allt!-grupp på Workplace. 

Anna-Maria Lundberg, processledare
Tel. 076 – 309 37 12
E-post: anna-maria.lundberg@sv.se

Klara Cederqvist, projektledare
Tel. 070 - 728 92 81
E-post: klara.cederqvist@attention.se

 

 •  Trots allt! är ett föräldrastyrkaprojekt i samarbete med Riksförbundet Attention.
 • Trots allt! uppmärksammar och sprider kunskap om trotsproblematik och ODD.
 • Trots allt! erbjuder stöd- och samtalsgrupper och anpassade familje- och barnaktiviteter.

Läs mer

 • TAKK och Vi vill TAKKA

  Här hittar du sidan på lättläst Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, även kallat...

  Läs mer
 • Hälsospåret

  Hälsospåret är en nytänkande studiecirkel inom Hälsa och den är speciellt anpassad för personer...

  Läs mer
 • Din egen berättelse

  Så här beskriver NSPH studiematerialet: ” Vänder sig till dig som har egen eller anhörigerfarenhet av psykisk...

  Läs mer
 • Samhällsguiden - föräldrar till barn med...

  Många föräldrar har gett uttryck för hur svårt det är att få en...

  Läs mer
 • Egen styrka

  Egen styrka var ett treårigt projekt (2013 - 2016) inom Riksförbundet Attention och som bekostades av Allmänna...

  Läs mer
 • Balansmodellen

  Riksförbundet Balans välkomnar fler att använda det reviderade och utökade studiematerialet Balansmodellen (2020)...

  Läs mer
 • Attentions föräldracirkel

  Det är är ett handledningsmaterial för dig som ska leda en studiecirkel för föräldrar med...

  Läs mer
 • Att vara anhörig

  Det finns ett stort behov för anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att få träffa...

  Läs mer