Tillbaka

Folkbildning på webben

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet där experten/utgångspunkten finns digitalt, och cirkelledare leder processen lokalt. Diskutera där ni finns, återkoppla digitalt och se hur andra resonerat från andra delar av landet.

Hur funkar stödet runt mobil och surfplatta i gruppbostad?

Camilla Ramsten har forskat på hur stödet runt mobil och surfplatta funkar i servicebostäder. Där finns många brister. Allt ifrån att det saknas policybeslut till att den eventuella hjälp som ges fördelas orättvist. 

Vi har bett Camilla Ramsten presentera sin forskning med ett språk som är lätt att förstå. (Tänk lättläst). Hon tackade ja. 

Läs mer

Folkhemmets styvbarn - om Vipeholm och tandvårdsförsöken

Folkhemmets styvbarn är en film av Mattias Wellander Löfgren. Den förmedlar berättelser om livet på Vipeholm, anstalten som så småningom blev (ö)känd för sina tandvårdsexperiment på personer med utvecklingsstörning – och sätter detta i relation till hur det är idag.

Läs mer

Välkommen till vår vardag

I filmserien Välkommen till vår vardag! visar och berättar elva personer med Downs syndrom och deras familjer om sitt liv, sina intressen och drömmar. 

Läs mer