Tillbaka

Hur funkar stödet runt mobil och surfplatta i gruppbostad?

Camilla Ramsten har forskat på hur stödet runt mobil och surfplatta funkar i servicebostäder. Där finns många brister. Allt ifrån att det saknas policybeslut till att den eventuella hjälp som ges fördelas orättvist.

Vi har bett Camilla Ramsten presentera sin forskning med ett språk som är lätt att förstå. (Tänk lättläst). Hon tackade ja.

Nu finns en 12 minuter lång föreläsning där Camilla Ramsten presenterar sin forskning så att alla kan förstå.

Till detta finns ett lättläst samtalsunderlag, så att grupper kan diskutera resultatet av forskningen om stöd runt mobil och surfplatta.

Grupperna kan fylla i sina svar i en förberedd padlet på nätet. Där kan alla grupper se varandras viktigaste svar på frågorna.

Vi föreslår:

Bjud in politiker och deltagare från t.ex. FUB, Autism och Asperger, Svenska Down att se och diskutera tillsammans

Bjud in deltagare/boende inom din kommuns LSS-verksamhet tillsammans med politiker/chefer att se och diskutera.

Erbjud att göra detta uppsökande i din kommuns servicebostäder inom LSS, så boende och personal kan diskutera med varandra.

 


Du hittar lösenordet till filmen här:
Lösenord till filmen ”Hur funkar stödet runt mobil och surfplatta i gruppbostad?” 

SVs medarbetare hämtar samtalsunderlaget här:
Samtalsunderlag ”Hur funkar stödet runt mobil och surfplatta i gruppbostad?” 

Externa gäster hänvisas att kontakta sin lokala SV-avdelning för samarbete.
Hitta din lokalavdelning här