Aktiv förvaltning och underhåll av enskilda samt samfällda diken

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF har genom Humanus AB fått i uppdrag av Jordbruksverket, med medel ur Landsbygdsprogrammet, för att höja kunskapen om aktivt underhåll och förvalting och för hos landets lantbrukare och dikningsföretagare genom studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRF kommer att genomföra projektet över hela landet med stöd av Jordbruksverket.

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken på din fastighet? Har du andelar i markavvattningsföretag, ett dike som gränsar till en granne eller arrenderar mark inom ett markavvattnings¬företag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer! I hela Sverige finns det många diken som behöver underhållas för att det ska gå att odla på åkermarken. Det finns också markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening. Utan fungerande markavvattning är  det på sikt inte möjligt att bedriva jordbruk på många av de marker det görs idag.

 

Anmäl dig till en cirkel här

Här hittar du de studiecirklar som just nu finns tillgängliga! 

Anmäl dig till en cirkel här

Anmäl ditt intresse här

Här kan du anmäla att du är intresserad av att delta i en studiecirkel eller att du önskar mer information. 

Intresseanmälan

Vill du bli cirkelledare?

Vill du bli cirkelledare för studiecirklar om diken?
Du bör ha erfarenhet om lantbruk och/eller vattenfrågor inom jordbruk. Som cirkelledare får du en tvådagars utbildning kring pedagogik och ämnesfrågor, och fortlöpande stöd från ämneskunniga i frågor som kan dyka upp under dina cirklar. 

Läs mer och anmäl intresse

Nationell projektledare

Annsofi Collin

070-204 80 18

Vill du ha mer information?

Det kan du hitta hos ditt lokala SV.

Till SV Lokalt

SV och föreningar

För frågor om SV och föreningar

info@sv.se 08-587 686 00