Hos oss är alla välkomna

Aktuellt på SV

Bygdegårdar och SV kan stötta i kris

Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas riksförbund samarbetar för att rusta Sveriges bygdegårdar att kunna stödja och skydda befolkningen vid kriser och krig. De har inlett en studiecirkel om "Bygdegården vid kris och krig," där de utnyttjar Björn Körloffs expertis. Körloff, tidigare generaldirektör för försvarsmyndigheter, bidrar med kunskap inom krisplanering, särskilt på kommunal nivå.

Bygdegårdarna har potential att erbjuda mat, värme och fristad vid allvarliga händelser. Samtidigt betonas vikten av att samordna civilsamhällets resurser effektivt, inklusive organisationer som Missing People och frivilliga försvarsorganisationer.

LÄS MER

Regeringen drar ner på pengar till studieförbunden

Regeringen har presenterat neddragningar på 500 MSEK på studieförbundens verksamhet och nu vill de istället satsa på utbildningar som ger ”riktiga jobb”, men vem är det då som får och vem förlorar?  

- Regeringen och Sverigedemokraterna riktar nu ett stenhårt slag mot studieförbunden och den fria folkbildningen. En nedskärning med 500 miljoner kronor är ett dråpslag som kommer att märkas varje dag i hela landet.

LÄS MER

Nytt nummer av Impuls

Upptäck det senaste numret av tidningen Impuls!
Utforska spännande artiklar och berättelser om aktuella ämnen och samhällsfrågor. Klicka här för att läsa hela tidningen och fördjupa dig i våra intressanta reportage och artiklar.

TILL IMPULS

Från stad till land: min resa mot enad gemenskap

Banar Sabet tar med oss på en resa genom landsbygden och förorten. Trots det fysiska avståndet mellan dessa platser, upptäcker hon tre slående likheter som förenar dem. Genom att utforska kraften i identitet, samhällsengagemang och distansen till makten, ger hon en tankeväckande insikt i hur vi alla, oavsett bakgrund, delar gemensamma erfarenheter. Banar Sabet erbjuder en möjlighet att bygga broar mellan olika delar av vårt land och skapa en mer rättvis framtid för alla. Läs hennes berättelse för att upptäcka den starka kopplingen mellan förorten och landsbygden och det gemensamma målet att öka jämlikheten.

LÄS HELA TEXTEN HÄR

Studieförbundet Vuxenskolans profilområden

Landsbygder, funktionsrätt, integration och föreningslivet. De fyra områdena blir Studieförbundet Vuxenskolans profilområden. Beslutet togs på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Linköping den 13–14 maj där över 200 ombud deltog.  

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Syftet med att anta tydliga profilområden är att de ska leda hela Studieförbundet Vuxenskolans gemensamma organisation mot den visionen. 

LÄS MER

Inti Chavez Perez tilldelas Folkbildningspriset 2023

Inti Chavez Perez har under helgen tilldelats det prestigefyllda Folkbildningspriset av Studieförbundet Vuxenskolan för sitt framstående arbete inom sexualupplysning och författarskap. Priset erkänner Inti Chavez Perez som en betydande röst inom folkbildning och premierar hans engagemang för att sprida kunskap om sexuell hälsa och jämlikhet. Prissumman är 25 000 kr.  

LÄS MER

Annie Lööf tilldelas Sokratespriset 2023

Förbundsstämman 2023 i Linköping är i full gång och Annie Lööf har under stämman tilldelats Studieförbundet Vuxenskolans Sokratespris 2023. Detta för sina betydande insatser för människors fundamentala rättigheter och sitt sätt att rakryggat värna och motarbeta alla former av rasism och främlingsfientlighet i samhället. Sokratespriset är Studieförbundet Vuxenskolans finaste folkbildarpris och delas ut lördagen den 13 maj på Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstämma i Linköping.

LÄS MER HÄR

Levande landsbygder

En ny rapport visar att Studieförbundet Vuxenskolan har en central roll för Sveriges landsbygder. När skillnaden mellan stadens och landsbygdens tillgång på service och kultur ökar, bidrar Studieförbundet Vuxenskolan genom folkbildning till en positiv och hållbar kulturutveckling i Sveriges alla kommuner. 

LÄS HELA RAPPORTEN

Vår verksamhet är öppen för flyktingar från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina har Studieförbundet Vuxenskolan bestämt sig, att tillsammans med andra ideella organisationer och grupper, använda sin stora kapacitet för att bidra i både mottagande och integration. I hela SV-organisationen och över hela landet sker nu olika typer av insatser. Detta på samma sätt som under flyktingkrisen 2015 när SV ställde om verksamheten för att hjälpa till.

Läs mer

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Se filmerna här

SV ♥ Funktionsrätt

SV har ett stort engagemang inom funktionsrättsområdet. Personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demens, anhöriga och många fler deltar i lärande och kultur med oss.

Låt dig inspireras!