Här stärks demokratin

Aktuellt på SV

Mitt valuppmärksammas inom forskning

Starkare politiskt självförtroende med Mitt val som metod?

 

Att delta i demokratin är så mycket mer än det som sker i vallokalerna. Det som sker innan, formandet av en politisk preferens och att ta del av information, är minst lika viktigt. Hur bidrar Mitt val som metod till att tillgängliggöra politik och demokratiskt deltagande för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Det ska fem forskare undersöka de kommande åren.

Läs om forskningen här

Dags att nominera: Lättläst-priset 2022

Vill du vara med och nominera en bok?

Du kan nu tipsa om din favorit! 

För tredje året i rad är det dags att dela ut Lättläst-priset. 
Läs mer om hur du skickar in dina förslag till oss här.

Nominera senast 28 februari. 

Läs mer här

ÅRSKRÖNIKA 2021

Nu rör vi oss mot ett nytt år. Som alltid har vi ingen aning om vad vi kommer att lägga mest tid på eller vad vi kommer att minnas. Vi närmar oss ett tredje år med Coronapandemi, vilket lärt oss att planera för flera alternativ och att snabbt ställa om. Men vi tar också med oss minnet av flera viktiga händelser från det gångna året. Vi tog viktiga beslut under förbundsstämman, delade ut inte mindre än fyra viktiga och folkbildande priser och uppmärksammande demokratiutvecklingsfrågor.

Läs hela krönikan

Drömyrket i sikte för unga i Järva

Nu startar Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm (SV Stockholm) tillsammans med Fryshuset i Husby det treåriga projektet Min karriär! som ska göra det lättare för unga i Järva att navigera sig fram till drömyrket och äga sin framtid.

Läs mer om projektet

Nya Impuls

Impuls är Studieförbundet Vuxenskolans tidning som kommer ut fyra gånger per år. 

I det här numret av Impuls kan du läsa en intervju med Patrik Lundberg, en av mottagarna av SV:s författarpris 2021, och en intervju med Johan Werkmäster, mottagare av SV:s lättlästpris 2021. 

Vi har även träffat Birgitta Ohlsson, en av författarna till till antologin "Va?! Är demokratin hotad?"

NUMMER 4 NOVEMBER 2021 ÅRGÅNG 54

Till tidningen

Studieförbundet Vuxenskolan på Mänskliga Rättighetsdagarna

Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. MR-dagarnas tema för i år är ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!”, något vi på Studieförbundet Vuxenskolan arbetar med varje dag, året om, i vår folkbildningsverksamhet. Därför tycker vi att det är en självklarhet för oss att delta på MR-dagarna.

Läs mer här

Vi älskar föreningslivet!

Vi älskar föreningslivet, där människor möts över ett intresse eller en idé. En förening är skaparkraft, engagemang och demokrati på riktigt.

Vi kan stötta dig och din förening på många olika sätt:
Med föreningsboxen för dig som vill starta en förening, nyss blivit medlem eller fått ett styrelseuppdrag. Med tips, råd och pedagogiskt stöd. Och med kunskap och material för att utveckla er förening.

Vi finns mitt i det finmaskiga nätverket av lokala, ideella föreningar som ungdoms och pensionärsföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar och andra som driver på politiska frågor och lokal utveckling.

Se mer information och material

Författarpriset 2021

Moa Backe Åstot och Patrik Lundberg tilldelas Studieförbundet Vuxenskolans Författarpris 2021 för böckerna Himlabrand respektive Fjärilsvägen. Priset delas årligen ut för att uppmärksamma en person som är i början av sin karriär och som i sitt författarskap speglar nutidens landsbygd. Redan 1954 delades det första priset ut. I år går priset till två författare. 

Läs pressmeddelandet här

Årets Lättläst-vinnare 2021

Johan Werkmäster tilldelas Studieförbundet Vuxenskolans Lättläst-pris för bearbetningen av Vilhelm Mobergs ”Sista brevet till Sverige”. Litteraturpriset som premierar konstnärskap, läsupplevelse och skickligt författarhantverk ges ut för andra året i rad.

Prisutdelningen tog plats på Bokmässan i Göteborg.  

Läs intervjun med Johan här

SV vill prata demokrati

Demokratin utmanas på olika sätt. Ett hårdnat och polariserat debattklimat, hat och hot mot förtroendevalda politiker, journalister och andra som engagerar sig i samhället, minskad tillit till och förtroende för samhällsinstitutioner är några exempel på tendenser.

I september 2022 har vi allmänna val i Sverige. Och inför dessa en valrörelse, som många bedömer kan präglas och påverkas negativt av de hot som riktas mot demokratin. Därför finns ett stort behov av att lyfta frågor om demokratins hållbarhet på bred front inför val och valrörelse 2022.  

Läs hela artikeln här

Sokratespriset 2021

LARS LERIN TILLDELAS SOKRATESPRISET 2021 

Lars Lerin tilldelas Sokratespriset för att han “med pensel och penna” skildrar “det stora som sker i människors vardagsliv” och speglar hela landet. Han gör med sin konst och sina böcker “en unik folkbildande gärning”. Sokratespriset delas ut av Studieförbundet Vuxenskolan på Förbundsstämman. Prissumman är 50 000 kronor. 

LÄS INTERVJUN MED LARS HÄR

Vårt kvalitetsarbete

Etik, kvalitet och internkontroll i Studieförbundet Vuxenskolan.  

Vårt kvalitetsarbete utgår från både kvalitet i administrationen och kvalitet i verksamheten. Vi arbetar utifrån så väl granskning, genom den löpande interna kontrollen, men också genom löpande etik- och kvalitetsarbete 

Läs mer här

Lita på Sverige

Lita på Sverige är en filmserie i flera delar som tagits fram för att lyfta frågor som rör Sverige, svenskhet och olika funktioner och myndigheter i det svenska samhället. Filmerna riktar sig till personer som befinner sig i asylprocess, men kan även användas inom etableringsprogrammen. Varje film är 7-10 minuter lång och finns textade på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Se filmerna här

SV ♥ Funktionsrätt

SV har ett stort engagemang inom funktionsrättsområdet. Personer med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, äldre med demens, anhöriga och många fler deltar i lärande och kultur med oss.

Låt dig inspireras!

Vi ställer om i coronatider

Vi ställer inte in, vi ställer om och vi ställer upp.

Vi flyttar ut vår verksamhet till digitala kanaler eller utomhus. Dessutom erbjuder vi stöd för föreningar och organisationer så att deras medlemmar kan fortsätta att träffas digitalt och bedriva sin verksamhet. Hos finns också kultur på distans.

Gå en distanskurs hemifrån eller starta en egen distanscirkel! Du kan välja mellan en mängd olika ämnen och områden.

Se all distansverksamhet

Välkomna till oss!

Lättläst text

UPPDATERING 2022-01-12

Utifrån de senaste restriktionerna bedömer vi att vi kan fortsätter med så väl fysiska som digitala studiecirklar och kurser. Anpassningar görs beroende på ämne, lokal och målgrupp. Kolla vad som gäller på din lokala SV-avdelning.

Vi tar gemensamt ansvar för att minska smittspridning och håller oss hemma vid symptom. Vi håller avstånd i offentliga miljöer och när du är i våra lokaler möjliggör vi avstånd i mötesrummen, vid toaletterna och kring fikat.

De vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig, bör hålla avstånd till andra när det är möjligt, detta är särskilt viktigt när det gäller kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det är var och ens skyldighet att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

Vi ser fram emot att träffa dig igen!