Hantverk & konst

Alla kan måla!
Akryl för barn! En kurs där du lär dig mer om färg, material, form och komposition på ett lekfullt sätt. Kursen hålls på Konstfabriken i Hedefors bruk.

Välkommen med din anmälan på 0302-158 58, www.sv.se/lerum eller lerum@sv.se