Musik, teater

En hälsosam röst med Sångerskan Anna Fallström

Blir du ofta hes? Vill du tala eller sjunga med mer kraft? Vill du ha en hållbar och hälsosam röst?

I denna Röstkurs med Musikalartist och sångcoach Anna Fallström får du konkreta verktyg till en hållbar röst.
I kursen får du grunder som hjälper dig att hitta hälsosamma tekniker både för att använda i presentationen på jobbet, på körträningen eller vid nästa bröllopstal. Kursen utgår ifrån en mängd sång- och rösttekniker men du får det bästa av allt för att själv kunna jobba vidare med olika övningar.
Kursen innehåller både föreläsningsmoment och praktiska moment som alla kan göra hemifrån via zoom.
Alla kan delta, från vana sångare till dig som upplever problem eller trötthet i din talröst. Närvarotillfällena via zoom ges måndagar och onsdagar dagtid, em och/eller kvällstid. Kan du inte närvara vid något föreläsningstillfälle spelas träffarna in och du kan se dem i efterhand.

Kursstart när gruppen har tillräckligt många deltagare för start.