Hälsa & välbefinnande

Föreläsning om psykisk ohälsa, självskadebeteende och ätstörningar.

För dig som själv är drabbad, för dig som är anhörig, du som är orolig eller för dig som vill veta mer om hur du kan bemöta någon som kämpar med sitt mående.

Elena är föreläsare i föreningen SHEDO. Hon började må dåligt i tonåren. Ångesten eskalerade och utvecklades till självskadebeteende och ätstörning. Elena föreläser för att sprida kunskap om psykisk ohälsa. Föreläsningen är kostnadsfri.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Tid: Torsdag 3 november kl 18.00 – 19.30
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, lokal Solrosen, Gamla Kronvägen 62 E, 433 33 Partille

Föreläsare: Elena från föreningen Shedo
Anmälan: Senast 31 oktober. Vid fler än 30 anmälda kan lokal komma att bytas.

Har du frågor gällande föreläsningen, kontakta anhörigkonsulent Anette Sternéus, tel 031- 392 24 30, e-post: anette.sterneus@partille.se

Arrangörer: Föreningen SHEDO, Studieförbundet Vuxenskolan och anhörigstöd i Partille kommun


Info från Shedos hemsida: ”SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och anhöriga samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper.
I Shedos informationsverksamhet Ego Nova arbetar vi för att öka kunskapen om självskadebeteende och ätstörningar genom att bedriva föreläsningar. Vi erbjuder målgruppsanpassade föreläsningar ur ett självupplevt perspektiv av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, återhämtning och vägar vidare. Utöver detta innehåller föreläsningarna faktadelar som framtagits i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet.”