Hälsa & välbefinnande

I samverkan med Anhöriglots, Mölndals Stad
Yogagemenskap för anhöriga till barn med särskilda behov
Det här är DIN stund. Delta i den lugna yogan och landa i gemenskapen med andra som också har en anhörig med NPF-diagnos (ex autism, ADHD, Tourettes eller språkstörning). Kursen syftar till att stärka din inre balans och att du får vara en del av en gemenskap som FÖRSTÅR din vardag!

Kursen kommer hållas digitalt alternativt utomhus tills vi känner oss trygga med att yoga inomhus tillsammans.

Varannan vecka!

Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan: 0722-003650