2023-08-15

Jämställt företagande - Stärk dig själv och ditt företag inom de gröna näringarna!

Ett projekt som består av fyra kurser som på olika sätt ska stötta dig som är lantbrukare inom områden som är viktiga för att stärka jämställdheten inom branschen.

Jämställt företagande i samverkan är ett projekt som består av fyra kurser som på olika sätt ska stötta dig som är lantbrukare inom områden som är viktiga för att stärka jämställdheten inom branschen.


 Alla kurser ges på distans och är kostnadsfria (en materialkostnad kan eventuellt tillkomma i vissa fall, det anges i så fall tydligt vid anmälan).


Kurserna består av kunskapshöjande föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner vilket gör att du som deltagare också får möjlighet att utbyta erfarenhet och skapa nätverk med andra i liknande situation.