Tillbaka

Att rösta - en demokratisk rättighet!

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att alla människor ska kunna ta del av sina mänskliga rättigheter på jämlika villkor, oavsett funktionsförmåga. I dag är valdeltagandet för människor med intellektuell funktionsnedsättning lågt - detta vill vi ändra på!

Mitt val är en metod som tillgängliggör röstning och politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den bygger på en studiecirkel med lättläst information om hur vår demokrati fungerar och är uppbyggd.

I de fyra kommunerna i vår avdelning går nu Mitt Val in i en intensiv fas. Vi har utbildat cirkelledare och våra verksamhetsutvecklare har i samarbete med kommunala tjänstepersoner etablerat kontakt med målgrupperna. Nu planeras och startas nio studiecirklar och närmare valet kommer lättbegripliga valdiskussioner att arrangeras med ledande politiker från samtliga partier.

Mitt Val är en nationell demokratissatsning som SV-avdelningar över hela landet är en del av. Och det fungerar – över 80% av de som deltog i Mitt Val inför valet 2018 gick och röstade!