Tillbaka

Debattartikel Altinget: Glöm inte att prata om folkbildningens nytta – inte bara dess kostnader

"När samhällsdebatten fokuserar på hur medlen till folkbildningen ska redovisas finns det en risk för att dess fördelar faller i glömska och att stödet urholkas." 

Det skriver företrädare för folkrörelseorganisationerna  SPF Seniorerna, Sveriges hembygdsförbund, Bygdegårdarnas Riksförbund och Förbundet Vi Unga i Altinget.se. Du hittar hela den viktiga debattartikeln här!