Tillbaka

Folkbildningens syften!

Du kanske känner till att staten stödjer folkbildningen. Men visste du att det finns fyra syften med stödet? Jo, det är sant!

Syftena är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.

  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Summa summarum: samhället stödjer alltså folkbildningen för att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Bra va!? Heja folkbildningen!

Vill du läsa mer? Kolla in Folkbildningsrådets hemsida här!