Tillbaka

Folkbildningens värde

Gemenskap skapas när människor möts, delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter 💚

Det är genom mötet med andra människor som bildningen skapas och tilliten till varandra och till demokratin stärks. Det gör vi varje dag, över hela landet och inom massor av olika områden.

För oss på Studieförbundet Vuxenskolan är det folkbildningens värde 💚