Tillbaka

Föreläsning med SPES

Föreläsning med SPES - Torsdag 15 november

SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd) är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

På föreläsningen kommer vi presentera organisationen och vårt ideella arbete närmare samt även visa en kortfilm på c:a 5 minuter, "Steg för livet" som gjorts av Suicidprevention i Väst och Västra Götalandsregionen.

Mölndals Stadsbibliotek kl 18.00

I samarbete med Mölndals Stad folkhälsoenheten samt Mölndals stadsbibliotek