Tillbaka

Lär dig slå med lie

Lär dig slå en äng under en kurs med LieMats!

En äng är ett öppet fält vars vegetation huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs, samt örter. En äng kan vara mycket artrik både när det gäller växter och smådjur. Eftersom ängsmarken är en av de naturtyper som minskat allra mest de senaste hundra åren finns också en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter och insekter som fjärilar och steklar knutna till de återstående ängsmarkerna.

VAR, NÄR & HUR

Datum: 31 maj 2020
Tid:
söndag 10-17
Kursledare: Mats Rosengren
Avgift: 1 090 kr
Plats: På ängarna vid Lekhuset, Nääs. Samling utanför Lekhuset. 

För anmälan och mer info:
https://www.slojdochbyggnadsvard.se/Kurser/kurser-2020/lar-dig-sla-med-lie/