Tillbaka

Stresshanteringskurs för anhöriga

Vi har platser kvar till stresshanteringskursen för anhöriga med start den 11 oktober. Kursen äger rum i SV Mölndals lokaler på Gamla Torget 43, Mölndal.
Du som lever som anhörig har många gånger stor risk att drabbas av hög stressnivå på grund av orostankar, grubblande eller ältande. I den här studiecirkeln varvar vi teori, praktiska övningar med samtal och reflektioner. Under kursens gång kommer du få lära dig att identifiera tecken på stress och tänka förebyggande.
Anmälan sker till Mölndals Stad Anhöriglots; 031 -3152625 eller mejla anhoriglots@molndal.se