Funktionsrätt

Funktionsrätt finns till för alla som har ett behov av extra stöd i vardagen. Vi vänder oss till personer med en diagnos, en sjukdom, ett beroende eller en funktionsnedsättning. Vi vänder oss också till anhöriga och som stödjer någon av målgrupperna.

SV och funktionsrätt

Läs mer om vårt profilområde funktionsrätt och hur vi arbetar på vår nationella sida.

Berättarverkstad Deluxe

Under vårt projekt Berättarverkstad Deluxe utvecklade vi metoder för berättande hos personer med intellektuell funktionsvariation. Det handlade både om dokumentärt som fiktivt berättande. Här kan du ta del av det metodmaterial, bland annat instruktionsfilmer oh berättarbok, som togs fram under projektet.

Webbinarium: Vägen tillbaka till skolan - om problematisk skolfrånvaro och NPF-diagnoser

Det saknas idag samlad nationell statistik på hur omfattande skolfrånvaron är i svenska skolor idag, och inte heller statistik på hur barn med funktionsnedsättning klarar skolan. För barn med NPF-diagnos är det i många fall svårt med skolans miljö, bristande stödfunktioner och psykisk ohälsa, vilket kan leda till långvarig problematisk skolfrånvaro. Vad innebär det för barnet och familjen när inte skolan fungerar? Vilka konsekvenser kan det få för tillvaron och framtiden? Vilka resurser finns hos skolan för att tilldose alla barns rätt till utbildning? Vilka politiska förslag finns det i frågan? Allt detta samtalar vi från olika perspektiv.