Funktionsrätt & egenmakt

Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället. Studieförbundet Vuxenskolan ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag, samhället i stort och vår egen verksamhet.

Aktuella projekt  och verksamheter inom Funktionsrätt & egenmakt

BERÄTTARVERKSTAD DELUXE