Funktionsrätt & egenmakt

Vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning vilar på en värdegrund om alla människors lika värde och rätt till full delaktighet i samhället. Studieförbundet Vuxenskolan ska möjliggöra för målgruppen att utifrån de egna individuella förutsättningarna vara med och påverka sin vardag, samhället i stort och vår egen verksamhet.

Aktuella projekt  och verksamheter inom Funktionsrätt & egenmakt

BERÄTTARVERKSTAD DELUXE - är ett treårigt projekt som ska utveckla och utforska berättandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Genom så kallade berättarverkstäder ska deltagarna arbeta med dokumentärt berättande för att på så sätt stärka identiteten och öka delaktigheten i samhället.

Mitt val - personer med intellektuell funktionsnedsättning  ges möjlighet att lära sig om valet. Syftet är att fler ska lära sig om demokrati, partierna och valet, få möjlighet att göra sin röst hörd och slutligen delta i valet.