2024-05-20

Att skapa gemenskap genom berättande

I projektet Senior Storytelling får äldre möjlighet att dela sina livsberättelser och skapa nya kontakter genom berättarkonst. Det är Staffan Gerdmar från Lund som kommer att leda projektet med målet att motverka ofrivillig ensamhet och främja gemenskap. De första träffarna sätter igång direkt efter sommaren.

Staffan Gerdmar har en lång bakgrund inom teater, såväl som skådespelare som regissör. Hans passion för berättande har följt honom genom hela karriären. Utöver sin teaterkarriär har Staffan alltid varit engagerad i folkbildning och har arbetat som teateransvarig för Studiefrämjandet i Norrköping. Han är nu mitt uppe i att skriva en roman vid Kvarnby folkhögskola.


Staffan ser verkligen fram emot att arbeta i projektet och ser att hans erfarenhet som regissör inom scenkonst kommer väl till nytta i att jobba med berättande i grupp.


- Jag har alltid varit fascinerad av att få människor att göra mer än vad de tror att de kan, säger Staffan. Denna drivkraft är en av grundstenarna i Senior Storytelling, där äldre får möjligheten att dela sina livshistorier i en trygg och kreativ miljö.


Senior Storytelling strävar efter att bryta isolering bland äldre genom att uppmuntra deltagarna att öppna upp och dela sina erfarenheter.


- Att skapa kultur tillsammans skapar hälsa, förklarar Staffan. När vi samlas och delar våra berättelser, uppstår en unik form av gemenskap. Det är inte bara ett mål i sig att berätta sin historia, utan även en väg till att förstå och uppskatta varandra på djupet.


En typisk träff i Senior Storytelling innebär en blandning av gemensamma övningar och individuella berättelser.


- Vi kommer att arbeta med både muntligt och skriftligt berättande. Målet är att skapa en atmosfär där alla känner sig bekväma att dela med sig och lyssna på andras historier, säger Staffan.


Genom att skapa en säker plats för uttryck kan deltagarna utforska sina liv på nya sätt och känna en ökad samhörighet. Staffan poängterar vikten av att berättandet är både ett mål och ett medel för att skapa gemenskap.


- I den här processen blir deltagarna mer nyfikna på varandra och vill tillsammans bygga något meningsfullt, säger han. Det handlar om att hitta vägarna in till att våga börja berätta och dela med sig, vilket är en nyckel till att motverka ensamhet.


Som en höjdpunkt i projektet kommer deltagarnas berättelser att samlas och publiceras i en antologi. Antologin kommer att vara ett bestående dokument över deltagarnas liv men också ett inspirerande exempel på hur berättande kan skapa starka band och gemenskap.


- Att få sina berättelser publicerade ger inte bara en känsla av stolthet och prestation, utan även en möjlighet att bevara och dela livserfarenheter för framtida generationer, säger Staffan.


Senior Storytelling är inte bara ett antal träffar med berättarverkstäder; det är ett projekt som syftar till att skapa varaktiga band och ett starkare socialt nätverk för äldre.


- Det är otroligt givande att se hur människor växer genom att dela sina historier, säger Staffan. Genom att undersöka och reflektera över sina liv, upptäcker deltagarna att de inte är ensamma. De ser att deras livserfarenheter är värdefulla och betydelsefulla.


Vill du vara med i Senior storytelling? Eller vet du någon som skulle ha glädje av att vara med i en grupp? Gör en intresseanmälan via länken, så återkommer vi efter sommaren.