Nyheter

Missa inte allt som händer på SV.

Här kan du hitta information om aktuella ämnen i ditt närområde.


2024-06-25

Seminarium: Livskraftiga landsbygder – social hållbarhet stärker regional utveckling

Varmt välkommen till ett aktuellt seminarium om förutsättningarna för utveckling på landsbygden under Ystad Summit!

2024-05-31

Vilka röster får höras? Om rätten att påverka som person med intellektuell funktionsnedsättning

Inspelat webbinarium 29 maj. Välkommen till ett viktigt samtal om funktionsrätt, demokratisk inkludering och aktivism!

2024-05-20

Att skapa gemenskap genom berättande

I projektet Senior Storytelling får äldre möjlighet att dela sina livsberättelser och skapa nya kontakter genom berättarkonst. Det är Staffan Gerdmar från Lund som kommer att leda projektet med målet att motverka ofrivillig ensamhet och främja gemenskap. De första träffarna sätter igång direkt efter sommaren.

2024-05-16

Webbinarium: Vilka röster får höras? Om rätten att påverka som person med IF

Varmt välkommen till ett viktigt samtal om funktionsrätt, demokratisk inkludering och aktivism!

2024-05-03

Projektet Vår röst har beviljats medel från Arvsfonden

Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i Skåne har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden för projektet “Vår röst”. Detta initiativ riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

2024-04-29

Jag vet av erfarenhet vilken viktig roll SV kan spela när det gäller demokratifrågor

Möt Lars Hansson, nyvald ordförande för Centerpartiet Skåne i en intervju om drivkrafter, politiska prioriteringar och folkbildning.

2024-04-28

Ny satsning på seniorers berättelser

Socialstyrelsen har beviljat projektet Senior Storytelling medel för att genomföra berättarverkstäder för årsrika runt om i Skåne.

2024-04-12

Vad hände med demokratin?! Bland partister, populister och politiska karriärister

Inspelat webbinarium 10 april | Varmt välkommen till ett spännande samtal om demokrati och politiskt engagemang!

2024-03-26

Jag är imponerad över den enorma bredd och djup som folkbildningen har

Möt Ulf Holm, nyvald ordförande för Miljöpartiet Skåne, i en intervju om prioriterade frågor, folkbildning och studieförbundens betydelse.

2024-03-18

Hur kan folkbildningen möta landsbygdens behov för framtiden?

Inspelat webbinarium 14 mars 2024. | Varmt välkommen till ett spännande samtal om folkbildningens roll på landsbygden!

2024-03-13

Slag mot idéburen sektor om Allmänna arvsfonden läggs ner

DEBATT | I en ny rapport granskar Riksrevisionen Allmänna arvsfonden. I rapporten rekommenderar man regeringen att avveckla den till förmån för en ny ordning, med ökad statlig styrning. Det är en orimlig slutsats utifrån den begränsade granskning man gjort och riskerar att slå hårt mot de som behöver medlen mest.

2024-02-21

Röster från C Skånes mentorskapsprogram

Den 5 februari startade Centerpartiet i Skånes nya mentorprogram i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi kontaktade några av deltagarna, både mentorer och adepter för att höra deras tankar om programmet och deras första intryck.

2024-02-01

Desinformation, rykten och rädsla - Hur kan vi stärka tilliten till socialtjänsten?

Inspelat webbinarium 30 januari 2024

2024-01-31

SVs föreningsakademi

Föreningsakademin vänder sig till dig som är aktiv i en styrelse i en förening som samarbetar med SV. Under 2024 fortsätter vi att utveckla vår föreningsakademi för dig och din förening.

2024-01-24

Nytt mentorskapsprogram för framtida politiska ledare

I februari startar ett nytt samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet i Skåne, i form av ett mentorskapsprogram. Under våren ska åtta engagerade centerpartister med stöd av varsin mentor få förutsättningar att fördjupa sitt politiska engagemang och forma sin väg i politiken.

2023-10-14

Anna-Stina ska utbilda seniora cirkelledare

Möt Anna-Stina Karlsson från SPF Seniorerna Skåne som är ny utbildare för cirkelledare med inriktning på seniorer.

2023-01-23

"Studieförbunden ger alla möjlighet att delta i debatter, föreläsningar och utställningar"

Möt regionala kulturnämndens nya ordförande Fredrik Sjögren (L) i en intervju om de viktigaste kulturpolitiska frågorna framöver och om synen på folkbildning och studieförbundens roll i samhället.

Miljöpartiet utvecklar samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan

Miljöpartiet gör under den här mandatperioden en satsning på sin organisation, bland annat genom att nationellt utöka samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. I Skåne sker startskottet genom ett regionalt uppstartsmöte med fokus på inspiration och nätverkande. 

Nytt samtalskoncept ska stärka ungas psykiska hälsa

Ungas psykiska ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar. Få har nog till exempel missat det upprop som nu pågår i Sverige om att införa psykisk hälsa på schemat i skolan. Tillsammans med Lars Övling, leg. psykolog och känd som “Radiopsykologen i P1” och med stöd av stiftelsen Idéer för livet tar Studieförbundet Vuxenskolan fram ett nytt koncept för självutveckling bland unga.