2024-05-16

Webbinarium: Vilka röster får höras? Om rätten att påverka som person med IF

Varmt välkommen till ett viktigt samtal om funktionsrätt, demokratisk inkludering och aktivism!

Onsdagen 29 maj, klockan 12.30-13.45. 

Lunchwebbinarium via Zoom. Anmälda deltagare får länk per mail. 

Kostnadsfritt. 

Anmäl dig via formuläret här


Alla ska ha möjlighet att delta i demokratin och engagera sig i civilsamhället, men så är inte fallet. För personer med intellektuell funktionsnedsättning är valdeltagandet lägre än befolkningen i stort, och mellan valen finns få tillfällen till att engagera sig. I tidigare forskning har det visat sig att vissa inom målgruppen känner sig hindrade i sin politiska delaktighet och stoppas från att gå och rösta. Många känner också att de inte kan påverka sin vardag.


Varför är det viktigt att få kunskap om och möjlighet att påverka sin tillvaro? Vilken roll spelar det för personer med intellektuell funktionsnedsättning att själva få driva sina frågor? Vilka förutsättningar finns det för detta, i civilsamhället och i kommunala insatser? Och ska samhället stötta t ex personer med IF att kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter?


Vi tar avstamp i det nyligen utkomna studiematerialet "Såhär påverkar du samhället - en handbok i aktivism", framtaget av Malmö universitet tillsammans med Riksföreningen Grunden och Studieförbundet Vuxenskolan. Materialet är framtaget för att personer med intellektuell funktionsnedsättning tillsammans kan lära hur man kan påverka samhället mellan valen. Vi samtalar om rätten att vara en aktiv medborgare och hur personer med IF på ett bättre sätt kan få verktyg för att engagera sig i och inkluderas i demokratin. Tillfället ger också tips på aktuella material, metoder och projekt som lyfter målgruppens röster. 


Webbinariet inleds med en presentation av studiematerialet av Mikael Mery Karlsson, forskare vid Malmö universitet. Därefter samtalar Mikael i panel tillsammans med Lena Landin, FUB Skåne, och Roko Kursar (L), kommunalråd och ordförande i funktionsstödsnämnden i Malmö stad. 


Tillfället riktar sig till dig som är engagerad inom funktionsrättsrörelsen eller andra delar av civilsamhället, arbetar med funktionsrättsfrågor i offentlig sektor eller politiskt, men också till dig som är intresserad av samhällsfrågor generellt, privat eller i ditt arbete. Dela gärna information om samtalet till de du tror är intresserade.


Anmäl dig via formuläret här


Har du frågor om webbinariet? Välkommen att kontakta Rebecca Sjöstrand, utvecklingsledare på SV regionförbund Skåne: rebecca.sjostrand@sv.se