Skåneveckan för psykisk hälsa

9-15 oktober 2023

Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka fylld av seminarier, föreläsningar och kulturarrangemang på temat psykisk hälsa. Den genomförs under vecka 41 varje år, i samband med Världsdagen för psykisk hälsa. Skåneveckan hölls för första gången redan 2010 på initiativ av Region Skåne och har sedan dess blivit allt mer omfattande för varje år.

Studieförbundet Vuxenskolan samordnar och utformar Skåneveckan för psykisk hälsa på uppdrag av och i samarbete med Region Skåne.

Du hittar allt om veckan på www.skaneveckan.com