Historia & Konsthistoria

INNEHÅLL:
Författaren till boken “Från Danmarks vedbod till Sveriges trädgård” Ingemar Lönnbom leder SV:s studiecirkel om vårt landskaps historia. Tillsammans undersöker vi fakta och myter om detta gränsland under olika tider. Eftersom forskningen hela tiden erövrar ny kunskap, kommer vi även att undersöka de allra senaste rönen och vad de betyder för synen på Blekinge.
Kursupplägg:
1. Forntiden - stenålder bronsålder
2. Kr. f - 1330 Järnålder - kristnande - tidig medeltid
3. Mellan Danmark och Sverige 1330 - 1560, Kalmarunionen
4. 1564 - 1658 Från Ronneby blodbad till Sveriges övertagande av Blekinge
5. 1658 - 1788 Krig, pest, demokratins födelse
6. 1788 - 1864 Från krig till fred
7. 1864 - 1921 Det moderna Blekinge skapas, från landsting/näringsfrihet mm till rösträtt för alla
8. 1921 - De senaste hundra åren

MATERIAL:
“Från Danmarks vedbod till Sveriges trädgård”, författare Ingemar Lönnbom, boken ingår i deltagaravgiften.

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs.

TID OCH PLATS:
Kursen är i SV:s lokal på V Torggatan 7 i Ronneby, kl 18:00-20:30. Kursen kommer även att erbjudas i SV:s lokal på Ronnebygatan 9 i Karlskrona

LEDARE:
Ingemar Lönnbom är född 1956 och kommer ursprungligen från Mönsterås. Han är före detta kulturredaktör på Blekinge läns tidning och kom till Blekinge 1980 som radioreporter. Sedan dess har han som journalist och författare studerat landskapets historia ur ett populärvetenskapligt perspektiv. Nu ser han fram emot att i studiecirkelns form tillsammans med cirkeldeltagarna undersöka Blekinges mest spännande skeden.

BILDEN OVAN:
Bilden är tecknad av Karl Petermann. (På stenåldern jagade man ren i Blekinge. Där börjar studiecirkeln som efter åtta träffar har fört oss fram till nutid).