2024-05-12

Bli högläsare! Du behövs!

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal –en höjd livskvalitet.

Högläsning för äldre vuxna: En källa till glädje, gemenskap och mental stimulans


Att lyssna på en berättelse som högläses kan vara en oerhört givande upplevelse för äldre personer av många olika skäl. För det första är det en aktivitet som kan stimulera hjärnan på ett positivt sätt. Forskning har visat att att läsa eller lyssna på berättelser kan hjälpa till att hålla hjärnan skarp och aktiv, vilket kan bidra till att minska risken för kognitiv nedgång och förbättra minnet. Det är också en social aktivitet som kan främja gemenskap och interaktion.


Det kan också vara en möjlighet att återuppliva gamla minnen och uppskatta livserfarenheter genom att dela berättelser och diskutera dem med andra.

Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre som inte orkar eller inte kan läsa själva.  Nu söker vi dig som vill bli högläsare i din kommun. In och anmäl ditt intresse på

https://www.sv.se/kurser-och-evenemang/lasa-skriva-tala/vill-du-bli-hoglasare-i-din-kommun-61005