2024-02-17

Folkbildningen lever!

Under vintern har vi i vår cirkel samlats på Torsångs Café varannan torsdagskväll för att lära oss mer om Runnbygdens historia. Inför de stora neddragningar som är aviserade för Studieförbundens del, så vill vi ge några exempel på vad vi tycker är bra med folkbildning och att vi gärna vill fortsätta deltaga i den.

Det viktigaste är att den bygger på att man själv väljer det man är intresserad av och att det finns ett stort utbud av olika ämnen man kan studera tillsammans med andra.

Många uttrycker att just mötet med människorna i cirkeln är en väldig tillgång. När man lär sig om andra människor så lär man sig också lite mer om sig själv och om livet.


När man delar kunskaper med andra i ett ämne man har intresse av så läggs andra typer av kunskaper till det egna vetandet. Det är lärdomar man inte lika lätt kan ta del av i andra utbildningsformer. Det stora utbudet av cirklar gör det lättare att få information om vad man kan lära sig utanför sin egen "komfortzon" och hitta andra intressen som man kanske inte ens visste fanns.


Många föreningar kan också nyttja cirkeln för att lära ut nya saker - både allmänna som att sköta om sin förening till att som jordbrukare lära sig om nya grödor eller hur jorden ska skötas. Det är många gånger ett mycket billigt alternativ till kurser drivna av andra arrangörer.


Vi vill också gärna slå ett slag för att studera sin egen historia - det ger en mycket stor tillfredsställelse att förstå vad som hänt under historiens gång i sin egen bygd exempelvis.


Glädjen i att bilda sig och mötet med gruppen ger många näring! Tappar vi lust och glädje blir vi snabbare en belastning för vården!

Den frivilliga och fria folkbildningen är mycket viktig för folkhälsan! Man pratar idag från de styrandes sida att man ska agera mot den stora ensamheten i landet och glömmer hur folkbildningen varje dag minskar den!


Att spara på folkbildningen är väldigt kortsiktigt tänkt!

Från deltagarna i studiecirkeln Runnbygdens historia.