Tillbaka

AFASI - kommunikation - delaktighet

AFASI - kommunikation - delaktiget är ett treårigt projekt som drivs av Afasiföreningarna i Gävleborg tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg. Projektet är finansierat med hjälp av medel ur Allmänna Arvsfonden. 

Övergripande syfte med projektet:

  • Att öka den psykiska hälsan genom ökad självständighet hos personer som lever med Afasi.
  • Att ge verktyg för kommunikation och kognition till personer som lever med Afasi och personer som lever i den nära vardagen.
  • Att samla de verktyg för kommunikation och kognition som redan finns, på en plats dit man hittar.

Mål för projektet:

  • Vi ska kunna hitta verktygen för kommunikation och kognition
  • Vi ska kunna återgå till vår vardag direkt vid utskrivning. Här tar vi hjälp av mentorerna.
  • Vi ska tillsammans med de personer vi delar vår nära vardag ha hittat ett sätt att använda verktygen för kommunikation och kognition. Det ska bli en naturlig kommunikationsmodell.

Projektet erbjuder aktivitetspaket:

  • Workshop
  • Föreläsning
  • Aktiviteter tillsammans, t ex matlagning
  • Studiecirklar av olika slag

För mer information, kontakta projektet:

afasiprojekt@gmail.com

Ansvariga personer:

Christine Nygren projektledare

Christina Dahlqvist projektassistent

Mikael Tjärnström projektinspiratör Gästrikland

Marie Persson projektinspiratör Hälsingland

Camilla Lucchesi Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan

camilla.lucchesi@sv.se