Funktionsrätt i Gävleborg

SV Gävleborg Funktionsrätt bedriver en bred folkbildningsverksamhet runtom i Gävleborgs län, med studiecirklar, kurser, kultur och föreningsliv för personer och anhöriga inom området Funktionsrätt.

Samarbeta med SV Funktionsrätt Gävleborg

Vi samarbetar med många olika organisationer och privatpersoner, till exempel Attention, Demensföreningar, FUB, Hjärnkoll Gävleborg, Parkinsonföreningar, Sköldkörtelförbundet Gävleborg, RSMH Bollnäs, Svenska Downföreningen, Folkdanslag och Ångestsyndromsällskapet.

Tillsammans med dem skapar vi folkbildande aktiviteter och informationskampanjer, och ett stort och viktigt intressepolitiskt arbete med målgruppen i fokus.


Några exempel på våra samarbeten är:

• Länets 10 kommuner

• Region Gävleborg

• Äldreboenden

• Träffpunkter

• Omsorgsboenden

• Många olika föreningar

• Privatpersoner

Samarbetet ser olika ut beroende på gruppernas olika behov och möjligheter.

Tillsammans skapar vi det som passar er.


 


Det här kan vi göra tillsammans

• Starta studiecirklar där SV bidrar med materialet. Det kan vara ett spel, en bok, film eller något liknande beroende på vad deltagarna vill lära sig mera om. Ibland kan SV hjälpa till med kostnaderna för materialet.

• Starta föreläsningsserier med olika teman. Tillsammans hittar vi föreläsningar och föreläsare som kan dela med sig av sina kunskaper.

• Ordna och genomföra olika kulturprogram. Till exempel musikunderhållning, filmvisning, teater, dans, föredrag och annat som ingår i ämnet kultur. Ni kan t ex genom en särskild överenskommelse med oss på SV, få hjälp med kostnaden för en musiker.


Tillsammans med er gör vi verksamhet av era idéer. Det ökar demokrati, känslan av sammanhang och delaktighet samt påverkar hälsan i positiv riktning. 

Projekt inom funktionsrätt

Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg driver egna lokala projekt, och ingår i olika projektsamarbeten med föreningar, organisationer och verksamheter i Gävleborgs län.

Hitta oss på Facebook och Instagram

Följ oss gärna på sociala medier.

Tagga gärna @svfunktionsrattgavleborg när du själv publicerar något på Facebook eller Instagram.

En dag för psykisk hälsa 18 sept 2024

En dag för psykisk hälsa tillbaka i Söderhamn med kunskap, inspiration, föreläsare och utställare.

Söderhamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg välkomnar dig till En dag för psykisk hälsa på CFL i Söderhamn onsdag 18 september kl. 09.00-16.00.


Lyssna till föreläsningar, besök utställare, träffa yrkesverksamma och andra intresserade samt representanter från brukarföreningar, kommunala verksamheter och studieförbund.


Syftet med dagen är att uppmärksamma psykisk hälsa, att dela kunskap och ge konkreta exempel på olika vägar till att skapa psykisk hälsa.