Om projektet

Projektet har arbetat med att synliggöra kommunikationsstrategier man kan använda vid samtal med någon som har afasi till exempel att ge tid, skriva stödord, bildstöd, Ipads/surfplatta, kroppsspråk med mera. Både de med afasi och personer som inte har afasi har fått testat olika metoder i aktiviteter som bland annat Musik med frågor, Rörelse för hälsa och kommunikation. 

Detta har lett till att man har bättre förståelse för att man behöver ha olika alternativ och vara flexibel när man kommunicerar med personer med afasi.

Projektet har även arbetat med att starta mentorskap, personer som själva har afasi får vara mentor åt andra.


En stor del av projekttiden kantades av Covid-pandemin men ändå känner vi som arbetat med projektet att vi nått ett bra resultat av det som kunnat genomföras. Vi har fått hitta nya sätt att arbeta på och genomförandet av aktiviteter.  


Mentorerna

Nu finns det sju personer som själva har afasi och som har valt att bli mentorer. Mentorerna har fått stöd av projektinspiratörerna i sitt arbete. Efter projekttidens slut tar Gävleborgs Afasiförening över.

Mentorerna har även haft utbildning på Forsa Folkhögskola.


Vill du träffa en mentor?

Kontakta Gävleborgs Afasiförening.

Du kommer att få ett brev med mer information om vilken mentor man kommer att få träffa.

Mentorn tar sedan kontakt och ni bestämmer hur ni vill ha samtalet. Det kan vara via telefon, träffas för en fika och digitalt.

E-post: gavleborg@afasigavleborg.se 

Telefon: 026-27 04 90

Projektets övergripande syfte

• Att öka den psykiska hälsan genom ökad självständighet hos personer som lever med Afasi.

• Att ge verktyg för kommunikation och kognition till personer som lever med Afasi och personer som lever i den nära vardagen.

• Att samla de verktyg för kommunikation och kognition som redan finns, på en plats dit man hittar. 

Projektets mål

• Vi ska kunna hitta verktygen för kommunikation och kognition.

• Vi ska kunna återgå till vår vardag direkt vid utskrivning. Här tar vi hjälp av mentorerna.

• Vi ska, tillsammans med de personer vi delar vår nära vardag med, ha hittat ett sätt att använda verktygen för kommunikation och kognition. Det ska bli en naturlig kommunikationsmodell.

Materialbank bildstöd

Bildstöd för bättre kommunikation

Vi har samlat våra bildstöd som en hjälp till bättre kommunikation med personer med Afasi. Bildstöden finns i olika kategorier och är fria för dig att ladda ned, skriva ut och använda. 

Widgitsymboler © Widgit Software 2022/Symbolbruket AB | www.symbolbruket.se

Foldern ”Vad har fungerat i min vardag”


Projektinspiratörerna har intervjuat personer med afasi och deras anhöriga. De berättar hur det har varit när de fick afasi, vad man kan göra för att vardagen ska bli så bra som möjligt.

Foldern finns att beställa hos Gävleborgs Afasiförening gavleborg@afasigavleborg.se 

telefon: 026-27 04 90

eller Studieförbundet Vuxenskolan

gavleborg@sv.se 

telefon: 020-120 28 08 (växel) 

Projektbok

I projektboken kan du läsa mer om AFASI – Kommunikation, delaktighet: om arbetet med projektet, om de aktiviteter som arrangerats och om människorna som deltagit i projektet på olika sätt.