Tillbaka

Musik som brobyggare hemma

Bakgrund
I det tidigare projektet ”Musik som brobyggare”, använde volontärer och personal inom demensvård musik som ett sätt att kommunicera med personer med demenssjukdom som 
bor på ett vård- och omsorgsboende. Att nynna, sjunga, spela musik fungerar ofta bra i omvårdnadssituationer så som personlig hygien och förflyttning, men också som ett sätt att mötas när minnet sviktar och orden att uttrycka sig inte alltid finns kvar. Ett delmål med projektet var att även anhöriga och andra närstående skulle introduceras i metoden att använda musik som ett sätt att mötas, skapa kommunikation och välbefinnande.

Av olika anledningar nådde det projektet inte anhöriga och närstående på det sätt man hade önskat, visade utvärderingen. Under projekttiden märkte man att det finns ett behov av att få information om demenssjukdomar och hur man möter personer med demenssjukdom. Utifrån dessa erfarenheter beslutades att genomföra ett nytt projekt med samma metod men med målgruppen personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet och deras anhöriga och närstående.

Samarbetspartners
I projektet "Musik som brobyggare hemma" samverkar Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg, SPF Seniorerna Gävle, Förebyggande verksamhet i Gävle kommun, Gävle Demensförening, Minnesmottagningen Region Gävleborg, Funktionsrätt Gävle och Allmänna Arvsfonden som finansierar projektet i 2 år.

Bygga broar genom musik
Metoden, att använda musik som ett sätt kommunicera, kan användas i olika situationer och med olika syften. Det kan till exempel vara ett sätt för vänner och bekanta till personen med demenssjukdom att umgås och för anhöriga att skapa lugn och trygghet i situationer som kan vara svåra. Trots sjukdom eller skada på hjärnan finns ofta musiken kvar hos många människor. Det har vi sett både genom vetenskapliga studier men också utifrån tidigare projekt. Ett exempel är när personal och volontärer mötte personer med demenssjukdom som inte längre talade men kunde ofta sjunga med i sånger.

I projektet ”Musik som brobyggare hemma” är tanken att utbildade handledare kommer hem till personer med demenssjukdom och träffar dem och deras anhöriga och närstående. Handledaren introducerar musik som ett sätt att kommunicera och mötas, ger tips om metoder som både den demenssjuke personen och de som finns runt omkring kan använda. 

Klicka här för att ladda ned broschyren Musik som brobyggare hemma!

Har du tankar och idéer?
Vi behöver hjälp med att utveckla och anpassa musikverktyget, men också gärna tips och idéer om hur vi når målgrupperna.

Vill du engagera dig i projektet? Kontakta projektledaren!

Mer information och kontakt om projektet:

Siv Nyberg (projektledare)
Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg
073- 066 14 01 • siv.nyberg@sv.se

 

 

Följ projektet "Musik som brobyggare hemma" på Facebook

 

Följ projektet hos Allmänna Arfonden här