Tillbaka

Projekt Vilja

Projekt Vilja arbetar för att förebygga och minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga. Arbetet kommer att bedrivas med start under hösten 2019 på olika förskolor framförallt i Gävleborg. Projektet kommer även starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs med målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar - från vilket arbetet kommer att ha sin utgångspunkt.

Aktiviteterna kommer att använda teater och drama som metod och processen kommer även dokumenteras via film. Målet är att projektet ska skapa en metod för att jobba med diskrimineringsrelaterade frågor via teater/filmform. Målet är också att planera och genomföra föreställningar rörande ämnet genom den i projektet framtagna teaterformen, i förskolor. På så vis kan man medvetandegöra och förändra situationen för barn i förskoleålder gällande diskriminering och kränkningar.

Genom att projektets aktiviteter också utgår från en alternativ LSS-verksamhet får målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning nya förutsättningar för sin fortsatta utveckling. Man får också nya verktyg för att lyfta sig ur särbehandlande anpassningar och möjligheten att prova på en mer stimulerande sysselsättning.

Projekt Vilja pågår i tre år ochgenomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Här kan man följa projektet hos Allmänna Arvsfonden.

Kontakt Projekt Vilja:

Malin Sahlin 
070-538 06 46
malin.sahlin@sv.se

Andreas Lidberg
073-581 47 01 
andreas.lidberg@sv.se   

 

Följ Projekt Vilja på Facebook här!