Tillbaka

Unga kan och vill

Projektet “Unga kan och vill!’’ är ett heltäckande projekt som vi genomför tillsammans med Vi Unga Gävleborg, och med huvudfokus i Hudiksvalls kommun.

Projektet är till för att främja ungt arrangörskap, ledarskap och organisering samt skapa förståelse för hur demokratin i en förening fungerar. Centralt är de unga själva som står i fokus för att hjälpa andra unga att genomföra sina idéer med hjälp av föreningsformen och folkbildningen.

Projektet syftar till att stödja unga att själva ta ansvar för sin egen fritid, främja föreningslivet samt lära unga att själva påverka sin egen fritid. Dessutom kommer vi genom exempelvis nätverksträffar kunna sprida kunskapen och ge plats för erfarenhetsutbyten där alla intresserade ideella organisationer får möjligheten att se över hur de kan bidra till en meningsfull sysselsättning där unga själva får bestämma över sin fritid samt hur deras organisation kan förbättras inom detta område.

Projektledare 
Johan Hedberg

Mobil: 070 730 82 39
E-post: johan.hedberg@viunga.se
Facebook: Johan Vi Unga
Snapchat, Instagram: johan_viunga

Projektkoordinator 
Bartosz Stroinski

Mobil: 076 782 10 67
E-post: bartosz.stroinski@viunga.se