Tillbaka

Ett fint pris från Kultur och Kvalitet till SV Gävleborg!

Årets pris från föreningen Kultur och Kvalitet  för berikande av samhällets kulturliv tilldelades i år avdelningschef Agneta Wiklund Hedberg på Studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg. Föreningen Kultur och Kvalitet är en nationell organisation som jobbar för att:

• Utveckla konstnärlig kvalitet inom kulturutövning av personer med funktionsnedsättning.

• Utveckla kvalitetsbegreppet och tilltron till möjlig kvalitetshöjd.

• Utveckla synen på kvalitet för kulturarbetare som verkar genom stödfunktioner.

• Utveckla verktyg för kvalitetsfrämjande klimat.

• Synsättet att kritik föder utveckling.

Se hela prisutdelningen på Youtube genom att klicka här!

Läs mer om Kultur och Kvalitet genom att klicka här!

(Foto: Kultur och Kvalitet)